In een snel veranderende wereld, waarbij steeds meer zaken digitaal geregeld worden, wordt het steeds belangrijker om aan te sluiten op de systemen van klanten en ketenpartners. Hierdoor veranderen traditionele supplychainmodellen naar modellen waarbij de kracht ligt in het snel en gemakkelijk aansluiten van de systemen. Daardoor kan het supplychainnetwerk snel op- en afschakelen. Communicatie en datadeling via onlinekanalen vergemakkelijkt het samenwerken, waardoor de service van logistiek dienstverleners op een hoger niveau komt. Ook zijn ze transparant voor klanten en leveranciers. 

Goede ketensamenwerking

Maar komt een ondernemer tot een goede samenwerking met ketenpartners? Hier volgen drie tips:

1. Beschik over de juiste data 

Om efficiënt met ketenpartners samen te werken, moet een ondernemer over correcte data beschikken. Want data geven inzicht in sterke en minder sterke punten. Bovendien kunnen ze worden gebruikt om de dienstverlening te optimaliseren (een ondernemer kan zich in de klant verplaatsen) en om strategische keuzes te onderbouwen: ga ik zelf uitvoeren of ga ik uitbesteden en me meer focussen op ketenregie? Bedrijven die over data beschikken, kunnen voor hun klanten het verschil maken en de concurrentie een stap voor zijn. 

Het kunnen beschikken over de juiste data is een uitdaging op zich, want er zijn meerdere belanghebbenden met verschillende systemen. Daardoor is de in- en output altijd anders. Om problemen hiermee te voorkomen kan een bedrijf gebruikmaken van business intelligence en decision intelligence. Business intelligence (BI) maakt het mogelijk om op basis van meerdere variabelen de onderlinge samenhang van data uit verschillende bronnen te analyseren. BI wordt vooral gebruikt om processen te verbeteren: wat zijn de bottlenecks en hoe kunnen we die wegnemen? Datagedreven werken – decision intelligence – wordt toegepast als onderbouwing van strategische vraagstukken. Met welke partners gaat een ondernemer samenwerken? In welke klanten investeert hij wel of juist niet? Wat is er nodig om te groeien? Waar zijn locaties nodig voor op- en overslag? En is het goed om te investeren in eigen resources of is het beter dit uit te besteden aan partners?

2. Gebruik gestandaardiseerde datadeelmodellen 

Standaardisatie draagt bij aan het gemak om samenwerkingen op te zetten. Hierbij is het cruciaal om data direct te verwerken en door te zetten richting klanten, partners en leveranciers. Hiervoor kan een datadeelmodel worden gebruikt: een beschrijving van hoe de gegevens in een informatiesysteem gestructureerd zijn. 

Vanuit de retail zijn ondernemers al bekend met de standaarden van GS1, die wereldwijd worden toegepast. Brancheorganisaties als TLN, evofenedex en Dalti zetten in op standaardisatie en het verder digitaliseren van de bedrijfsprocessen in de logistieke sector. Daardoor is papier op termijn niet meer nodig. 

Een belangrijke stap naar digitalisering is gezet met het uitbreiden van het Open Trip Model (OTM), met de Standaard Transport Order. Als informatiesystemen, zoals een ERP, WMS en TMS, voorbereid zijn op OTM, dan is het direct mogelijk om deze systemen feilloos met elkaar te laten communiceren – zonder ingewikkelde interfaces, vertalingen of mappings. 

3. Gebruik een integratieplatform

Door een integratieplatform te gebruiken wordt ketensamenwerking nog verder bevorderd. Doordat gegevens realtime worden verwerkt, ontstaat een betrouwbaar inzicht in het logistieke proces. Het platform fungeert zo als een informatieplatform, dat voorziet in alle soorten koppelingen tussen bestaande systemen, zoals ERP, TMS, WMS en boordcomputers. 

Een integratieplatform is dus voorbereid op gestandaardiseerde datadeelmodellen. Daarnaast biedt het mogelijkheden om data op andere manieren te ontsluiten, zoals handmatige invoer via een app of webportal. Een goed integratieplatform biedt ook de mogelijkheid om niet-gestandaardiseerde berichten te verwerken. Het idee hierachter is dat de vertaling per berichtsoort nog maar één keer hoeft te worden gemaakt. Daardoor  ontstaan digitale ‘stekkers’ waarmee een bedrijf direct met alle ketenpartners en opdrachtgevers kan communiceren. Hierdoor kan worden gewerkt met één digitale waarheid: de single source of truth. Bovendien is het hierdoor mogelijk systemen, apps en webportals eenvoudig, snel en adequaat te koppelen. Pas dan wordt ketensamenwerking écht realiteit. 

Ook weten hoe bedrijven efficiënt kunnen samenwerken in de keten? Download dan de hier visiepaper 'Ketensamenwerking in de logistiek' van Centric.