Maar voordat we daar verder op ingaan, geven we eerst antwoord op een andere vraag: waaróm streven we naar een duurzamere logistiek in de stad?

Duurzame stadslogistiek: waarom is dat belangrijk?

Deze vraag kunnen we weer het best beantwoorden door de twee kernbegrippen ‘duurzaam’ en ‘stadslogistiek’ uit te leggen. Want niet iedere vorm van logistiek, transport of vervoer is stadslogistiek. Er rijden immers ook vrachtwagens van stad naar stad, of tussen verschillende steden in. Er varen schepen tussen steden, landen en continenten en er vliegen vliegtuigen vol goederen tussen verschillende luchthavens. Op korte afstand (bijvoorbeeld tussen steden in Europa), maar ook over lange afstanden, zoals intercontinentale vluchten.

The last mile

Het zijn allemaal vormen van logistiek en transport, maar ze zijn niet de vormen van vervoer waar we het in dit artikel over hebben. Als we het over stadslogistiek praten, dan valt vaak de term the last mile. Het gaat dus om de laatste kilometers die een product aflegt voordat het bij de eindklant aankomt. Dat kan een consument zijn, maar ook een bedrijf, of een instelling.

U kent ze vast wel: de busjes van de verschillende postbezorgbedrijven. Ze zijn verantwoordelijk voor een groot deel van die laatste mijl als het om bezorging aan particulieren gaat. Pakjes van postorderbedrijven, kleding, speelgoed in alle soorten en formaten en voor allerlei doelgroepen, maar ook planten en elektronica: ze bezorgen van alles.

Maar ook grotere transportmiddelen, met name vrachtwagens, maken deel uit van de stadsdistributie. Zij vervoeren vaak grotere producten – denk aan bouwmateriaal, meubels, witgoed en machines – voor zowel de particuliere als de zakelijke markt.

Lees ook: ‘Buurthubs gaan stadslogistiek veranderen’

Als we bedenken dat nu al meer dan de helft van de wereldbevolking in een stad woont en dat dat percentage alleen nog maar gaat groeien – er zijn ramingen van de Verenigde Naties dat dat op termijn richting de 70 procent gaat –, dan is het om allerlei redenen goed om stadslogistiek zo efficiënt én schoon mogelijk te maken.

Wat is duurzame logistiek?

Wie aan duurzaam denkt, denkt daar vaak ook de begrippen milieuvriendelijk, groen en ecologisch bij. Als het om duurzame logistiek gaat, dan zijn dat ook woorden die daarbij horen. Schone motoren, bijvoorbeeld.

Vooral in de (binnen)stad wordt steeds meer de voorkeur gegeven aan busjes en andere transportmiddelen die op een elektromotor rijden in plaats van benzine en vooral diesel. Het gebruik van (bio-)lng of groengas kan een tussenoplossing zijn, net als de inzet van lange zware voertuigen (lzv’s) en nog langere vrachtwagens als de sec (Super EcoCombi).

Naast minder vervuiling (in de vorm van uitlaatgassen met bijvoorbeeld stikstof, fijnstof en CO2) zorgen schonere motoren ook voor minder lawaai. En ook dat is een manier om een duurzamere en gezondere leefomgeving in de stad te creëren. Alles om te komen tot zero-emissiestadslogistiek.

Lees verder over de uitdagingen in ons volledige blog.