De belangrijkste controles die de nieuwe tachograaf gaat ondersteunen, zijn die rondom cabotage en detachering van werknemers in de transportindustrie. Naast de huidige functies zal de nieuwe tachograaf daarvoor de grensovergangen en laad- en losplaatsen registreren via het gps-systeem. 

Continental werkt aan ingebruikname

“De tachograaf is er om de veiligheid van chauffeur en medeweggebruikers te bevorderen en gelijke kansen op de Europese transportmarkt te bevorderen”, zegt Rob Tamse, managing director bij Continental Automotive Trading Nederland. “De nieuwe afspraken in het Mobility Package 1 van de EU spelen daarop in en maken gebruik van de nieuwste technische mogelijkheden in de tachograaf. Wij verwelkomen deze nieuwe regeling omdat ze een beter evenwicht garanderen in arbeidsomstandigheden voor chauffeurs, terwijl het niet tornt aan de vrijheid om concurrerende internationale transportdiensten aan te bieden. Dit pakket regelingen achterhaalt veel van de huidige dubbelzinnige bepalingen en maakt een einde aan de ongelijke toepassing ervan door verschillende EU-lidstaten. Wij werken er hard aan om de nieuwste versie van onze tachograaf, de DTCO 4.1, zo snel mogelijk gereed te hebben voor ingebruikname.”   

Grotere rol voor tachograaf

De invoering van het Mobility Package maakt de rol die de intelligente tachograaf speelt in de uitvoering van het Europese transportbeleid groter. Controlerende instanties moeten kunnen beschikken over betrouwbare gegevens van de bedrijfsvoertuigen. Continental is ervan overtuigd dat de slimme tachograaf beleidsmakers helpt bij de correcte uitvoering van het beleid. De slimme tachograaf vormt een belangrijk hulpmiddel omdat het data op een veilige en betrouwbare manier vastlegt.

Satellietsysteem Galileo

De ontwikkeling van de volgende generatie tachograaf is al begonnen in Continental’s productiecentrum in het Zwarte Woud. Tamse: ”We hebben de ontwikkeling van het Mobility Package nauwlettend gevolgd en diverse technische scenario's opgesteld voor het betrouwbaar registreren van grensovergangen. Het ontvangen van satellietsignalen is al mogelijk in de huidige generatie tachografen, onze ingenieurs hebben reeds bij de DTCO 4.0 rekening gehouden met Europese satellietcommunicatie via het Galileo-systeem.”

De nieuwe generatie maakt eveneens gebruik van Galileo en registreert aanvullend grensovergangen en de locaties waar voertuigen worden geladen en gelost. Na implementatie is de functionaliteit een van de eerste industriële toepassingen die Open Service Navigation Message Authentication (OSNMA) via het Galileo-systeem ondersteunt.

Introductie DTCO 4.1

De introductie van de DTCO 4.1-toepassingen verloopt gefaseerd. Op korte termijn zal de nieuwe rij-en-rusttijdenregeling door de DTCO 4.0 worden afgehandeld. De DTCO 4.1 zal vermoedelijk in 2022 op de markt verschijnen. De retrofit van oudere tachografen staat gepland voor 2024-2025.