Die groei wordt vooral veroorzaakt door de bijna verdubbeling van het aantal wegtransportbedrijven met één werkzame persoon, de zogenoemde eigen rijders: van 6.255 begin 2019 naar 12.090 in het derde kwartaal van 2022. In vergelijking met het tweede kwartaal van dit jaar nam het aantal eigen rijders toe met 1.000.

Eigen rijders als wegvervoerders

De eigen rijders vormen nu 67 procent van de wegvervoersbedrijven. Tegenover deze groei staat de daling van het aantal wegvervoerders met meer dan 100 werknemers: van 210 naar 195.

eigen rijders wegvervoerders

De maandelijkse Niwo-overzichten van bedrijven die recent een nieuwe Eurovergunning hebben gekregen laten ook de groei in het aantal wegtransportbedrijven zien, ook al hanteert Niwo een ander indelingscriterium.

Ruim 267.000 buitenlandse chauffeurs

Niet alleen de groei in het aantal Nederlandse wegvervoerders laat de dynamiek van het Nederlandse wegtransport zien. Dat doen ook de meldingen over 2021 van in totaal meer dan 267.000 buitenlandse werknemers in de sector wegtransport. Dat blijkt uit de recente rapportage ‘De staat van migratie 2022’ van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV).

Sinds 1 maart 2020 moeten buitenlandse dienstverrichters hun komst, de aard en duur van de werkzaamheden die zij in Nederland verrichten, de dienstontvanger en de gedetacheerde werknemers online melden. 

Veel meldingen voor goederenvervoer

Het grootste deel van de meldingen in het meldsysteem wordt gedaan in de sector ‘Goederenvervoer over de weg’. Het betreft vooral jaarmeldingen vooraf, waarbij nog niet vaststaat of de gemelde personen daadwerkelijk naar Nederland komen. Het vermoeden is dat er bedrijven zijn die voor alle chauffeurs vooraf een jaarmelding doen, terwijl nog niet bekend is of deze chauffeurs daadwerkelijk in Nederland zullen werken, en hoe lang.

In de cijfers valt volgens JenV op dat een aanzienlijk deel van de gemelde werknemers personen met een niet-EU nationaliteit betreft, vooral door in Polen en Litouwen gevestigde bedrijven. Het betreft voor beide EU-lidstaten voornamelijk personen met de Oekraïense of Wit-Russische nationaliteit. Dit is vooral zichtbaar bij meldingen in het wegtransport.

Polen is met 116.840 gemelde werknemers de leider in de top 10 landen met gemelde werknemers in het wegtransport, op afstand gevolgde door Litouwen (45.570), Spanje (23.450), Roemenië (19.330) en Duitsland (18.160). Deze top 10-landen zijn goed voor 267.450 gemelde werknemers. 

Omdat volgens het ministerie de meldingsplicht en het meldsysteem nog nieuw zijn, moeten de cijfers die beschikbaar zijn met de nodige voorzichtigheid worden bezien. Vermoedelijk is nog sprake van ondermelding. Ook is van belang om op te merken dat het om gegevens gaat die de dienstverrichters en dienstontvangers zelf hebben verstrekt.