“Naast het tekort aan personeel blijkt uit de Sectormonitor dat er – aan het begin van het derde kwartaal – meer transportondernemers zijn die de komende drie maanden eerder een verslechtering verwachten van het economisch klimaat dan een verbetering”, aldus een woordvoerder van STL. “De verwachtingen over het personeelsbestand zijn positief, maar minder dan in voorgaande kwartalen. 17,6 procent van de ondernemers verwacht een toename van hun personeelsbestand en 10 procent een afname. Per saldo verwacht 7,6 procent een uitbreiding tegenover 23,1 procent een kwartaal eerder.”

Meer wegvervoerders zien obstakels

Het aantal vacatures voor vrachtwagenchauffeurs en logistiek medewerkers blijft onderverminderd hoog. Er zijn medio augustus bijna 10.000 openstaande vacatures voor chauffeurs en ruim 15.000 voor logistiek/magazijnmedewerkers (UWV, 2022). Het aandeel ondernemers in het goederenvervoer over de weg dat een belemmering ervaart door een personeelstekort neemt dan ook verder toe. Aan het begin van het derde kwartaal ervaart ruim de helft (54 procent) van de wegvervoerders een belemmering door een tekort aan personeel; voor het tweede en eerste kwartaal lag dit percentage op respectievelijk 52 en 46 procent.

Algehele malaise in personeel

Veel ondernemers in de verschillende bedrijfstakken in Nederland geven volgens het CBS aan last te hebben van een personeelstekort. Aan het begin van het derde kwartaal gaf 38 procent van de ondernemers in Nederland aan hierdoor belemmerd te worden, tegenover 23 procent een jaar eerder.

Lees ook: Transport- en logistieksector verliest vaart op weg naar 2023

Verder zeggen steeds meer ondernemers aan belemmerd te worden door een tekort aan productiemiddelen, materiaal en ruimte. Aan het begin van het derde kwartaal gaf 20 procent dit aan. In zowel goederenvervoer over de weg als logistiek noemde 20 procent dit als belemmering (CBS, 2022).

Omzetgroei voor wegvervoer

In het eerste kwartaal 2022 boekte het beroepsgoederenwegvervoer volgens het CBS een omzetgroei van 16,4 procent en de logistieke dienstverlening een groei van 31,9 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2021. In heel 2021 groeide de omzet in goederenwegvervoer met 11,5 procent ten opzichte van 2020. In 2020 had de branche last van de coronamaatregelen en was er sprake van omzetverlies. De omzet lag vanaf het tweede kwartaal van 2021 boven het niveau van voor de maatregelen.

Lees hier de volledige Sectormonitor transport en logistiek.