In het Nederlandse wegtransport werden in het tweede kwartaal van dit jaar twintig faillissementen uitgesproken (SBI code 494 Goederenvervoer over de weg). Dit aantal ligt zelfs iets lager dan het kwartaalgemiddelde sinds 2015. Dat is in lijn met de algemene trend van het lage aantal faillissementen.

Minder faillissementen in Nederland

Faillissementen krijgen altijd de meeste aandacht, maar vormen in de statistieken van het CBS vanouds een klein deel van de bedrijfsopheffingen. In het wegtransport vormden faillissementen in het eerste kwartaal van 2015 nog 24 procent van alle bedrijfsopheffingen. Met de twintig faillissementen in het tweede kwartaal van 2022 – op 365 bedrijfsopheffingen – was dat percentage gedaald tot 5,5 procent. Het aantal bedrijfsopheffingen, waarbij geen sprake was van een faillissement, is wel toegenomen (zie grafiek). 

faillissementen transportsector nederland

Omdat er in het wegtransport meer bedrijven werden opgericht dan opgeheven  is het aantal wegtransportbedrijven steeds gestegen: van 10.275 in 2015 naar 19.270 in 2022. Omdat meer dan 80 procent van de oprichtingen de groep met één werkzame persoon (de ‘eigen rijders’) betreft, is hun aantal en aandeel toegenomen: van 49 procent in 2015 naar 67 procent in 2022.

Lees ook: Positie Nederlandse transporteurs onder druk in ‘dikste’ wegvervoersstromen

Meer vervoer naar België

Loopt België qua faillissementen dan vooruit op Nederland? Of is de Nederlandse wegtransportsector structureel anders, rationeler of heeft het een beter concurrentievermogen dan de Belgische? Exemplarisch is misschien wel dat in 2021 – mede door de flink gestegen Nederlands-Belgische goederenhandel – het Nederlandse wegvervoer naar België 15 procent steeg in vervoerd gewicht, terwijl het Belgische wegvervoer naar Nederland juist met 16 procent daalde.