Het herstel van de economieën in Azië en Europa in 2021 had een hogere vraag naar logistieke diensten tot gevolg. Het traject tussen Europa en China is de snelst groeiende verbinding per spoor voor goederenvervoer ter wereld geworden. Tot eind 2021 zal het volume van het containeraanbod via de Nieuwe Zijderoute tussen de twee grootste economieën het record van 1 miljoen standaardcontainers (TEU) benaderen.

Stabiliteit Nieuwe Zijderoute

Alexej Grom, voorzitter van de raad van bestuur van de Euraziatische logistieke dienstverlener United Transport and Logistics Company – Eurasian Rail Alliance (UTLC ERA), baseert het stijgende transportvolume op de stabiliteit van het transport per spoor in crisistijden. “Een van de belangrijkste concurrentievoordelen van de spoorwegen in vergelijking met andere takken van vervoer is het vermogen om ook in moeilijke tijden stabiel te blijven. Tijdens de pandemie kwamen de beste concurrentiekenmerken van het vervoer per spoor duidelijk aan het licht: betrouwbaarheid, stiptheid, milieuvriendelijkheid en stabiele tarieven.”

IJkpunt voor andere spoorcorridors

In 2021 transporteerde UTLC ERA als gezamenlijke onderneming van de spoorwegen van Rusland, Kazachstan en Wit-Rusland naar eigen zeggen meer dan 80 procent van alle transporten per spoor op het breedspoor van de Nieuwe Zijderoute. Tot medio november bedroeg het transportvolume van de onderneming 573.900 TEU van Europa naar China en van China naar Europa. Het doel voor 2021 is 675.000 TEU. In 2020 lag het overeenkomstige cijfer bij 547.000 TEU.

"Elk jaar worden door ons meer en meer goederen in Eurazië getransporteerd”, vertelt Grom. “In veel opzichten verzet onze onderneming tegenwoordig de bakens voor andere transportcorridors, die door ons al eerder geïntroduceerde technologieën toepassen. Daarbij gaat het aan de ene kant om de lengte van de trein, de bezetting van de trein en de organisatie van het dubbele goederenvervoer op de grensinfrastructuur, wat aanzienlijk tijd bespaart. Aan de andere kant gaat het om de ontwikkeling van de vervoerscorridors voor de diversificatie van de goederenstromen en ter waarborging van de voldoende capaciteiten voor stijgend volume.”

De totale waarde van de met UTLC ERA in 2020 getransporteerde goederen bedroeg 31,5 miljard dollar. In 2021 zal deze groeien tot 45 miljard dollar en daarmee volgens Grom 5,5 procent van de waarde van de handel tussen Europa en China vormen. Tot de belangrijkste van oost naar west getransporteerde goederen behoren elektronische artikelen, machinebouwproducten en auto-onderdelen. Daarbij komen in toenemende mate enerzijds ook massagoederen via de Nieuwe Zijderoute naar het westen, zoals plastic onderdelen, houten producten, textiel, optische producten en rubber, evenals goederen uit de hoogste prijscategorie.

Groei van 20 procent

Omdat het groeiende vervoer per spoor tussen Europa en China tegenwoordig iets meer dan 3 procent van het totale goederentransport vormt, zal dit het zeetransport in toenemende mate aanvullen. In totaal wordt de containeroverslag tussen Europa en Azië per schip, vliegtuig en trein op ongeveer 24 miljoen TEU geschat.

alexej grom UTLC ERA nieuwe zijderoute
Alexej Grom: “Het gebied Kaliningrad is voor Europese, Zuid-Aziatische en Chinese klanten concurrerender geworden.”

De met de groei van het containervervoer per spoor verbonden trends hebben duidelijk laten zien dat de inspanningen niet zo zeer moeten zijn gericht op de verhoging van de treinsnelheden maar veeleer op het verwijderen van bottlenecks bij de grensovergangen en de diversificatie van de goederenstromen. Grom: “Om te voldoen aan het vertrouwen van onze klanten met betrekking tot de hoge, volledige belasting van het spoorwegnet, wil ik nogmaals wijzen op de betekenis van een gecoördineerde inspanning van alle verkeersdeelnemers voor de verbetering van het transportproces en het concurrentievermogen van de doorvoercorridors zowel op de 1.520 millimeter- als op de aangrenzende 1.435 millimeter-spoorbreedtetrajecten. Als we nu alle vereiste capaciteitsreserves aan de grenzen met Europa en China zouden hebben ontsloten, zou het totale volume van de getransporteerde containers met nog eens 20 procent stijgen.”

Meer containeroverslag in Kaliningrad

UTLC ERA tekende vorige week een samenwerkingsovereenkomst met de Kaliningradse Spoorwegen en de havens van het gebied rondom Kaliningrad over de organisatie van het containervervoer op het traject tussen China en Europa. De overeenkomst voorziet een gegarandeerde aanname van de aangekondigde containertreinen en de tijdige uitvoering van alle vrachtprocessen, in zoverre in 2022 een extra transportvolume ter hoogte van ten minste 190.000 TEU door de regio stroomt.

Grom meldt dat het traject via de Russische exclave Kaliningrad – de stad ligt aan de Oostzee, tussen Polen en Litouwen – een zeer hoog potentieel heeft. De eerste treinen van UTLC ERA reden al in 2018 via deze route. Sindsdien heeft de regio een groot verkeersvolume, wat niet in de laatste plaats bijdraagt aan de ontwikkeling van de transportinfrastructuur. Zo is op 1 oktober 2021 in de stad Tsjernjachovsk het nieuwe transport- en logistiekcentrum ‘Oost-West’ geopend. De nieuwe spoorwegterminal verhoogt de jaarlijkse inklaringscapaciteit naar 450.000 TEU.

Lees ook: EEU wil duurzaam Euraziatisch spoorwegtransport bevorderen

In totaal beschikt het gebied Kaliningrad over een gunstige verkeersverbinding met een goed uitgebouwde spoor-, wegen- en zee-infrastructuur. De doorvoerdiensten door de regio hebben een grote groeipotentie, omdat deze zowel de infrastructuur van de grensovergangen over land als multimodale verbindingen via de Oostzeehavens kunnen benutten. Ze bieden een snelle toegang tot veel Europese landen en regio's: naar Noord-Europa, Scandinavië, Groot-Brittannië, Frankrijk, naar Centraal- en Zuid-Europese landen, zoals Hongarije, Tsjechië en Slowakije. Binnen de multimodale diensten van UTLC ERA zijn al containers van Kaliningrad tot in de Verenigde Staten per schip verzonden.

“Als je over de transportprijzen, de doorvoertijd of technologieën praat, is het gebied Kaliningrad voor Europese, Zuid-Aziatische en Chinese klanten concurrerender geworden”, vertelt Grom. “Volgens onze schattingen kan ons transportvolume dit jaar in de regio Kaliningrad 120.000 TEU overtreffen.”