Vanaf die datum komt er voor bedrijven onder meer een einde aan de uitgestelde douaneaangifte voor importstromen naar het Verenigd Koninkrijk en worden volledige douaneaangiften en -controles ingevoerd. Ondernemers doen er daarom verstandig zich goed in te lezen in deze nieuwe regels en zich tijdig te prepareren.  

Het eerste jaar na brexit 

Het Verenigd Koninkrijk heeft er voor gekozen om importregels en grenscontroles gefaseerd in te voeren via het Border Operating Model (BOM). Dit gebeurt in drie fases. Sinds januari vorig jaar gelden er regels en controles op een beperkte groep producten – de zogenaamde ‘controlled list’. Hiermee werd getracht de douaneformaliteiten in het eerste jaar na brexit beperkt te houden, om op deze manier vertragingen aan de grens te voorkomen. Dit verandert per 2022: dan gaat de tweede fase van het BOM in en geldt de verplichting voor een volledig ingevulde Britse invoeraangifte.

Prenotificaties vereist

Verder zijn zogenoemde prenotificaties voor dierlijke en landbouwproducten vanaf volgend jaar vereist, en moeten exporteurs gebruik gaan maken van ‘pre-lodgement of temporary storage’ (vooraf aangifte of tijdelijke opslag) om goederen te importeren vanuit de EU. De derde en tevens laatste fase van de BOM gaat in juli 2022 in, met hoofdzakelijk nieuwe regels voor dieren en dierlijke of plantaardige producten.

Fonds voor maatregelen

Om de impact van de brexit op de lidstaten te verzachten heeft de Europese Commissie het Brexit Adjustment Reserve (BAR) in het leven geroepen. Uit dit fonds ontvangen lidstaten een bedrag dat kan worden ingezet voor verschillende doeleinden, zoals onder andere voor het creëren van banen, het nemen van grensmaatregelen en een financiële tegemoetkoming voor ondernemers die extra kosten hebben moeten maken bij hun voorbereiding op de brexit. Nederland kan – vanwege haar ligging en innige handelsrelatie met het Verenigd Koninkrijk – aanspraak maken op een flink deel van de BAR: € 810 miljoen.

Regelgeving Verenigd Koninkrijk

De vier organisaties adviseren hun leden om de regelgeving in het Verenigd Koninkrijk nauwkeurig te blijven volgen, tijdig af te stemmen met de Britse importeur en de compensatiemogelijkheden van de BAR komend jaar te benutten en reeds gemaakte kosten inzichtelijk te maken. Tot slot roepen zij een volgend kabinet op om haast te maken met het indienen van concrete voorstellen om getroffen ondernemers te compenseren.

Brexit blijft nieuws domineren

Het Verenigd Koninkrijk behoort nu al bijna een jaar niet meer tot de Europese Unie. Toch blijft de brexit aan beide zijden van het Kanaal het nieuws domineren. Zo zorgden recente politieke ontwikkelingen rond het Noord-Ierland protocol voor spanningen in zowel Brussel als Londen. VNO-NCW en MKB-Nederland, evofenedex en de Nederlands Britse Kamer van Koophandel (NBCC) blijven de politieke ontwikkelingen op de voet volgen en hopen op een snelle oplossing.