TLN is volgens het bericht op haar website “zich er terdege van bewust dat er momenteel sprake is van een onzekere tijd. De stijgende inflatie, de almaar groter wordende economische onzekerheid en de energiecrisis raken iedereen. Zowel de leden van TLN alsmede de werknemers van de leden hebben er daarom baat bij dat er snel duidelijkheid komt over de loonontwikkeling in het jaar 2023. Dit is tijdens het cao-overleg van vandaag dan ook uitvoerig besproken.”

Eindbod cao

TLN heeft tijdens de onderhandelingen van afgelopen vrijdag besloten om een eindbod te doen. Het eindbod bestaat in de kern uit een loonstijging van 7,5 procent en een eenmalige uitkering van € 250 per 1 januari, een reiskostenvergoeding en de doorbetaling van verplichte opleidingstijd. Tevens committeert TLN zich aan een gezamenlijke toekomstagenda voor 2023. Bekijk hier het eindbod van de werkgevers.

Reactie vakbonden

FNV en CNV hebben aangegeven dat zij het eindbod van TLN neutraal aan de achterban zullen voorleggen. De Unie heeft aangegeven dat het eindbod van TLN positief wordt voorgelegd aan de achterban.