CargoLedger zet blockchaintechnologie in om de data-uitwisseling en de financiële afhandeling van het transport van goederen in de logistiek en supplychains veiliger, eenvoudiger en efficiënter te maken. De start-up in de logistiek maakt daarbij nu ook gebruik van de mogelijkheden van iShare om rechten toe te kennen aan partijen om specifieke data op te halen en te bewerken.

CargoLedger blij met blockchain

“Wij laten goederen-, informatie- en financiële stromen efficiënter verlopen met blockchain”, vertelt Hjalmar van der Schaaf, medeoprichter van CargoLedger. "De blockchain biedt meer transparantie, meer vertrouwen en verlaagt risico’s in het zakendoen. Ook compliance wordt makkelijker. Via iShare kunnen data-eigenaren nu rechten en toegang tot data delegeren aan gebruikers van CargoLedger. Data-eigenaren houden daarbij volledige controle over hun gegevens. We kunnen hierdoor onze klanten makkelijker en veilig voorzien van data van derden, voor ons onbekende partijen. IShare biedt hier unieke mogelijkheden en een extra laag van vertrouwen.”

ECMR via blockchain

“Makkelijk, snel en vertrouwd delen en verifiëren van de juiste data is superrelevant voor onze klanten”, vervolgt Van der Schaaf. "Bijvoorbeeld bij de aflevering van goederen waarbij partijen gebruikmaken van een digitale vrachtbrief (eCMR) via de blockchain. Is deze persoon die de goederen aanneemt ook degene die mag tekenen? En dan de vraag in welke systemen moeten die data uiteindelijk terechtkomen? Dat gaat dan om de juiste toegang tot de systemen en de data van derden; identiteiten verifiëren, aanmelden en rechten checken. Daar, en in het uitwisselen van digitale handtekeningen, biedt iShare uitkomst."

Contract met iShare

Om de extra service aan zijn klanten te kunnen bieden heeft CargoLedger een technische aanpassing gedaan aan zijn systemen. Het bedrijf heeft de API-specificaties van iShare geïmplementeerd en heeft een contract met de Stichting iShare getekend waarin het zich conformeert aan de kwaliteitseisen van het stelsel. 

Derde eCMR-leverancier

Gerard van der Hoeven, directeur bij Stichting iShare, reageert: “Vaak krijg ik de vraag of blockchain iShare niet overbodig maakt, maar het tegenovergestelde is waar. Juist voor blockchainapplicaties is het hebben van zekerheid over de identiteit van partijen en welke rechten zij hebben, cruciaal. Daarom ben ik heel blij met de toetreding van CargoLedger als eerste blockchainspeler. Bovendien is CargoLedger – naast TransFollow en Collect + Go – de derde eCMR-leverancier die toetreedt, waardoor het uitwisselen van data via de digitale vrachtbrief over nog meer leveranciers, mogelijk wordt. Dit geeft een boost aan het gebruik van eCMR in Nederland en dat sluit mooi aan bij de doelstellingen van de Topsector Logistiek.”

Over iShare

IShare is een set van afspraken waarmee partijen elkaar toegang verstrekken tot hun data. Zij hanteren dezelfde manier van identificatie, authenticatie en autorisatie waardoor zij niet elke keer opnieuw afspraken hoeven te maken om data te delen. Partijen die werken volgens de iShare-afspraken kunnen onderling drempelloos data delen. Het is een initiatief van de Topsector Logistiek en heeft als doel om het delen van data in de logistiek te stimuleren. Inmiddels is er ook belangstelling vanuit andere sectoren voor het afsprakenstelsel.