De kandidaat wordt getoetst op verkeer, wet- en regelgeving, begeleiding en ontheffing en beroepshouding.

Praktijkexamen Transportbegeleider

De kandidaat moet naast het theorie-examen ook een praktijkexamen doen. Dit examen wordt afgenomen door de politie en valt niet onder verantwoordelijkheid van het CBR. Zodra de kandidaat voor beide examens is geslaagd, kan hij een aanstellingspas aanvragen bij de Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL).

Examen reserveren

Het is op dit moment mogelijk om dit theorie-examen bij het CBR te reserveren.