Dit betekent dat de Dachser, die 387 eigen vestigingen in 42 landen heeft, zijn aandeel in groene stroom verhoogt van ongeveer 60 procent naar 100 procent. In Duitsland en Nederland was het familiebedrijf al eerder overgestapt op groene stroom. Daarnaast zal Dachser de eigen productie van duurzame energie aanzienlijk opvoeren en als eerste stap zonnepanelen installeren en uitbreiden op de daken van zijn Europese logistieke vestigingen en kantoorgebouwen. Tegen 2025 zal de huidige capaciteit meer dan verviervoudigen, tot een geïnstalleerd vermogen van meer dan 20.000 kWp.

Dachser verkleint ecologische voetafdruk

“We implementeren twee fundamentele bouwstenen van onze klimaatbeschermingsstrategie door wereldwijd over te schakelen op de inkoop van elektriciteit die uitsluitend is opgewekt uit wind-, zonne- en waterkracht. Daarnaast zullen we ook onze eigen productie van groene stroom uitbreiden”, legt Stefan Hohm, chief development officer bij Dachser, uit. “Deze acties verkleinen onze ecologische voetafdruk. Tegelijkertijd versterken wij met onze vraag de productie van groene stroom wat bijdraagt aan de uitbreiding van de opwekkingscapaciteit van duurzame energie in Europa.”

Strategie voor klimaatbescherming op lange termijn

Efficiëntie, innovatie en inclusieve verantwoordelijkheid zijn de pijlers van de klimaatbeschermingsstrategie van Dachser voor de lange termijn. De initiatieven van het familiebedrijf zijn gericht op efficiënte logistieke processen, energiebesparing en technologische innovatie. Dachser is ervan overtuigd dat dit de beste manier is om de uitstoot van broeikasgassen te beperken in overeenstemming met de tweegradendoelstelling van de Overeenkomst van Parijs en de klimaatdoelstellingen van de Europese Unie en vele andere landen. Het bedrijf werkt daarom samen met klanten en partners die ook actief vorm willen geven aan de transformatie van de logistiek in de richting van emissiearme en emissievrije technologieën. Ook de werknemers zijn volgens Dachser nauw betrokken bij klimaatbeschermingsactiviteiten. Bovendien meldt het logistiekbedrijf dat de sociale en maatschappelijke betrokkenheid van Dachser verdergaan dan de directe zakelijke belangen van het bedrijf zelf.