De inhoud van de workshop ‘Effectieve functioneringsgesprekken’ wordt steeds aangepast aan actuele ontwikkelingen op het gebied van personeelsmanagement. “De laatste jaren zag ik een enorme groei in transportbedrijven die functioneringsgesprekken houden met hun medewerkers”, vertelt Kooiman. "Dat merkte ik in de workshops deel 2. Veel deelnemers hadden hun structuur gevonden met de eerste workshop en waren op zoek naar het next level om die gesprekken levendig te houden. In de afgelopen maanden zijn er minder functioneringsgesprekken gevoerd, maar het voeren van een goed gesprek met je medewerkers is zeker nú belangrijk.”

Functioneringsgesprek met thuiswerkers

Lag het accent van de workshops vóór de coronatijd vaak op het behoud van goede medewerkers, nu wordt meer belang gehecht aan het gemotiveerd en vitaal houden van medewerkers die veel thuiswerken, afgezien uiteraard van chauffeurs, monteurs en warehousemedewerkers. Een goed gesprek met de thuiswerkers mag niet te oppervlakkig zijn. “Een plichtmatig gesprek brengt je niet verder. Leef je in in je collega en stel vragen die de onderlinge samenwerkingsrelatie en de binding met het bedrijf versterken. Vraag bijvoorbeeld naar de momenten waarop de medewerker het moeilijk heeft en wat de behoeften zijn”, adviseert Kooiman. Hij heeft gemerkt dat medewerkers in het begin van de coronacrisis de voordelen van het thuiswerken hebben ontdekt, maar nu meer behoefte hebben aan contacten met collega’s en het bedrijf.

trainer effectief functioneringsgesprek

Thimo Kooiman: “Een goede vraag aan je medewerkers kan zijn hoe zij nu goed voor zichzelf zorgen."

Reboarding

Het is niet alleen de gespreksvaardigheid, het draait volgens de trainer ook om de mentaliteit die nodig is in functioneringsgesprekken. Beide zijn gericht op hetzelfde doel, namelijk het versterken van de onderlinge samenwerkingsrelatie en de binding met het bedrijf. “Echt luisteren naar de behoeften van je medewerkers is ook belangrijk voor het voeren van een goed gesprek. Het onderwerp van gesprek kan het thuiswerken zijn, maar ook de behoefte aan ontwikkeling en opleiding of bijvoorbeeld reboarding: hoe je iemand in de transitie naar een nieuwe realiteit kunt aanspreken die dichter bij je komt dan 1,5 meter.”

Vitaliteit

Ook de vitaliteit van werknemers is een onderwerp dat in coronatijd actueel is. Kooiman: “Een goede vraag aan je medewerkers kan zijn hoe zij nu goed voor zichzelf zorgen. Maar ook los van corona kun je je medewerkers vragen wat zij nodig hebben om hun werk vitaal te kunnen blijven doen. Die vraag kun je bijvoorbeeld stellen bij een 25-jarig dienstjubileum. Van deelnemers krijg ik vaak de vraag of zij het moeten hebben over de ambities of ontwikkeling van oudere medewerkers. Maar ook hier is het belangrijk om in te zoomen op het plan van de medewerker, zodat je bij het gemeenschappelijk belang komt van medewerker en werkgever: vitaal de eindstreep halen tot het pensioen.”

Praktijkworkshops 'Effectieve functioneringsgesprekken'

TLN organiseert voor leden de gratis praktijkworkshops ‘Effectieve functioneringsgesprekken’, die als doel hebben de deelnemers praktische handvatten te geven en vaardigheden op te laten doen voor het effectief voeren van functioneringsgesprekken. De workshop ‘Effectieve functioneringsgesprekken deel 1’ is bedoeld voor degenen die deze gesprekken (gaan) voeren. Heb je deze al een keer gevolgd en wil je jezelf verder ontwikkelen? Geef je dan op voor de verdiepingsworkshop ‘Effectieve functioneringsgesprekken deel 2’. Kijk voor de data en locaties op www.tln.nl/agenda of stuur een mail naar [email protected]