Naast de reguliere ontwikkeling van de kostensoorten zijn er specifieke marktomstandigheden die invloed hebben op de omvang van de kostenontwikkeling. Het betreft onder meer het tekort aan chauffeurs, de effecten van de coronacrisis, het tekort aan onderdelen en de onbalans van internationale containerstromen. Deze ontwikkelingen zijn niet in één cijfer uit te drukken en zijn daarom niet meegenomen in bovengenoemde kostenstijgingen. De invloed van deze marktomstandigheden resulteren situationeel voor ieder individueel bedrijf in een afwijkende kostenontwikkeling ten opzichte van de gemiddeld vastgestelde kostenontwikkeling.

Kostenstijging binnen- en buitenland

De gerealiseerde kostenontwikkeling in het binnenlands wegvervoer in 2021 ten opzichte van 2020 varieert tussen de +1,1 procent en +1,9 procent. In het grensoverschrijdend wegvervoer ligt de kostenstijging dit jaar tussen de +1,1 procent en +1,7 procent. Beide ontwikkelingen zijn exclusief brandstofkosten en marktomstandigheden.

Loonkostenontwikkeling

De lonen zijn per 1 juli 2021 met 3,5 procent verhoogd en worden per 1 januari 2022 met 3,25 procent verhoogd conform de cao beroepsgoederenvervoer. In 2021 zijn de gemiddelde loonkosten (brutoloon inclusief sociale lasten stijgt enkel in het laatste halfjaar 2021) ten opzichte van 2020 met 0,9 procent gestegen. De gemiddelde loonkostenstijging in 2022 ten opzichte van dit jaar bedraagt 6,3 procent. Een vergelijking van de situatie per peildatum 1 januari 2021 met 1 januari 2022 resulteert in een loonkostenstijging van 7,17 procent.

Lees ook: 'Transport wordt duurder, dat is een ding wat zeker is'

De afschrijvingskosten stijgen gemiddeld met ruim 5 procent in 2021 (2022: 6,4 procent), de verzekeringskosten met 4,5 procent (2022: 9,4 procent) en de kosten van reparatie en onderhoud met gemiddeld 2,6 procent (2022: 4 procent). De brandstofkosten zijn zeer fors toegenomen, met ruim 16 procent.

Mobility Package

De rapportage gaat ook in op de belangrijkste wijzigingen als gevolg van afspraken in het Mobility Package en de momenten waarop ze ingaan. Waar mogelijk is per maatregel het effect aangegeven op de kostenontwikkelingen en de bedrijfsvoering. Ook hier kunnen de kosteneffecten van de maatregelen situationeel uiteenlopen van niets tot zeer groot.

Brexit

In de rapportage wordt ook beschreven wat de extra kosten zijn met betrekking tot het vervoer op het Verenigd Koninkrijk als gevolg van de brexit. Drie factoren spelen een belangrijke rol: hogere loonkosten als gevolg van een groot chauffeurstekort in de transportmarkt in het Verenigd Koninkrijk, een lagere omloopsnelheid door vertraging bij douane en inspecties in de havengebieden en sterk oplopende tarieven voor de verschepingen in het shortsea charter segment.

Rapportage van Panteia

Nieuw in het huidige rapport zijn de kostenontwikkelingen van elektrische voertuigen.
De rapportage over kostenontwikkelingen wordt door Panteia jaarlijks opgesteld in opdracht van evofenedex en TLN. Het rapport is voor leden verkrijgbaar bij deze brancheorganisaties. Overige partijen kunnen hiervoor terecht bij Panteia.

Lees ook: Nedcargo bereidt klanten voor op grote kostenstijgingen in 2022