Beter kan niet. In plaats van in een doorsnee kantoorpand, ligt de werkruimte van de tien Bolk Business Improvement (BBI)-medewerkers op de tweede verdieping in het warehouse van Bolk Logistics. In het hart van de logistieke operatie. Als ze hun kantoor in- en uitlopen kunnen zij die vanaf de galerij van bovenaf zien.

Hein Langeveld is blij met de werkplek. Dit warehouse waar Bolk Logistics de op- en overslag van zout verzorgt voor Salt Specialties in Hengelo, het voormalige Akzo Nobel, is namelijk de logistieke operatie waarmee het voor BBI allemaal begon.

Allround

Even terug in de tijd. Langeveld begon in 2016 na zijn mbo-opleiding met een bijbaantje bij Bolk Transport. Omdat hij niet wist wat hij wilde gaan doen, leek het hem een goed idee daar rond te kijken. In die periode startte het bedrijf ook met Bolk Logistics, waarvoor het magazijn voor Salt Specialties werd gebouwd. Eerst 7.000 vierkante meter en inmiddels 27.000 vierkante meter.

“Ik heb die eerste jaren van alles gedaan, van prullenbakken schoonmaken tot pallets in- en uitslaan en een heftruckcertificaat halen”, vertelt hij. “Ondertussen werd me duidelijk dat ik verder wilde in de logistiek en ben ik aan de Hogeschol Arnhem Nijmegen in deeltijd logistiek en economie gaan studeren. Zo ben ik dus terecht gekomen in een soort van traineeship bij Bolk. In verschillende periodes, soms een maand, soms een halfjaar, heb ik allerlei afdelingen en onderdelen van het bedrijf leren kennen. Onder andere het warehouse, de containerterminal, transport, ISO-certificering en logistieke projecten in het buitenland.”

Snellopers voorin

In de tijd dat Langeveld afstudeerde, was ook Niek Tijink bezig met zijn afstudeerstage bij Bolk. Hij studeerde aan de Universiteit Twente. “Bolk Logistics verzorgde hier dus al een tijdje de op- en overslag van zout voor Salt Specialties, en dat was lastiger dan gedacht. Of beter gezegd, in die processen viel het nodige te verbeteren”, aldus Langeveld.

“Niek en ik zijn die processen in het warehouse kritisch gaan bekijken en aanpassen. Dat doen we door onze kennis van logistiek en productie te combineren met IT en data-analyse.”

“Zaken die we door middel van rapportages/advies en zelf ontwikkelde tooltjes verbeterd hebben, zijn onder meer de veiligheid in het magazijn en de snelheid van het in- en uitslaan van pallets in het magazijn. Het klinkt voor de hand liggend, maar we hebben bijvoorbeeld de snellopers vooraan in het magazijn gezet. Verder hebben we een nieuw TMS geïmplementeerd.”

Verbeterprojecten

Dit project verliep zo goed, dat in 2021 BBI werd opgericht. Met de inmiddels afgestudeerde Langeveld en Tijink aan het roer focust BBI zich op innovatieve en verbeterprojecten. “Omdat je daarbij naar processen kijkt waar ook de andere schakels in de logistieke keten bij betrokken zijn, kom je al snel terecht bij klanten en zelfs klanten van klanten”, zegt Langeveld. “Ook zij zagen de voordelen van de procesverbeteringen en vroegen vervolgens of we ook hun processen onder de loep wilden nemen. Zo hebben we ons werkveld kunnen uitbreiden bij externe partijen. En dat zijn zeker niet alleen transportbedrijven, maar ook productie- en handelsbedrijven.”

Inmiddels realiseert BBI 85% van haar omzet bij derden en 15% bij Bolk. Langeveld licht toe: “De hoeveelheid werk voor Bolk is hetzelfde gebleven, en dat geeft dus aan hoeveel meer werk we inmiddels hebben binnengehaald. Dat zie je ook terug in het aantal medewerkers. We begonnen een kleine drie jaar geleden met zijn tweeën en inmiddels zijn we met tien collega’s. Er liggen op dit moment genoeg klussen, dus wie weet waar we over een jaar zijn.”

Prijsonderhandelingen

Klanten van BBI  zijn onder andere Grolsch, GAM Bakker, Mitsubishi Chemical Group, Cargill, Kooiker Logistiek, Green Valley Cocoa Logistics en TMA Logistics.

De projecten die BBI voor klanten draait, zijn uiteenlopend van aard. De ene keer gaat het om het inrichten van een compleet nieuw warehouse, inclusief het regelen van stellingen, prijsonderhandelingen met leveranciers en het selecteren en implementeren van het Warehouse Management Systeem (WMS). De andere keer betekent de procesverbetering het herinrichten van een logistieke stroom.

Zo constateerde een bedrijf, dat containers met cacao importeert uit Afrika en Midden-Amerika, dat het efficiënter is die containers niet eerst op te slaan in hun externe warehouse. “De organisatie stuurt het merendeel nu direct door naar de productielocatie. BBI ontwikkelde vervolgens verschillende tools om dat te realiseren. Dat scheelt de nodige kosten voor handling, op- en overslag.”

Andere procesverbeteringen die BBI aanpakt, kunnen van planningstechnische aard zijn. Hoe voorkom je als bedrijf bijvoorbeeld dat ze de ene week op de werkvloer verzuipen in het werk en de andere week nauwelijks iets te doen hebben? Een kwestie van in- en overzicht van werklast en dus planning, aldus Langeveld.

“Ook zijn er bedrijven waar we helpen meer structuur aan te brengen in de werkomgeving, een control tower in te richten om overzicht te hebben en te kunnen sturen op data. En soms zitten verbeteringen in simpelere dingen, zoals betere afspraken en meer standaardisatie.”

Geen bureaucratie

Het tien medewerkers van BBI zijn allemaal HBO- of universitair geschoold in diverse disciplines, van logistiek en economie tot technische informatica en industrial engineering. “Afhankelijk van de klant en het uit te voeren project, stellen we een team samen van meestal drie collega’s met daarvoor de beste skills.”

Daarnaast proberen ze trainees bij de projecten te betrekken. “Op dit moment zijn er vijf stagiaires bij ons actief, twee bij BBI, één bij Bolk en twee rechtstreeks bij klanten”, zegt Langeveld. “Het mooie van hier werken en stagelopen in plaats van bij een groot concern, is dat je bij veel verschillende bedrijven in de keuken kunt kijken, met gelijkgestemden kunt sparren en je meteen verantwoordelijk wordt. Er is hier geen bureaucratie en je bouwt snel een netwerk op, een mooie start van je carrière.”

Quickscan

De werkwijze van Langeveld en zijn collega’s is dat ze meestal beginnen met een quickscan. Ze zijn dan een á twee weken heel veel op de werkvloer aanwezig bij het betreffende bedrijf en verzamelen alle data die ze nodig hebben. “Zo kijken we wat er wel en niet goed loopt, wat de oorzaak is van een waarneembaar probleem en waarom dat steeds gebeurt. Ook beoordelen we waar de prioriteiten moeten komen te liggen bij de aanpak van de problemen, en waar we verwachten tegenaan te lopen.”

Vervolgens presenteert BBI haar bevindingen, vastgelegd in een rapportage, aan management en directie. Langeveld: “Daarbij geven we ook direct aan waar we besparingsmogelijkheden zien. We maken een goede business case vanuit operatiegedreven verbeteringen. Krijgen we groen licht, dan betrekken we iedereen erbij, vooral de mensen op de vloer.”

BBI werkt vaak met verschillende projectgroepen en teams. “Daar krijgt iedereen een actieve rol in. Na verloop van tijd, als een project grotendeels is uitgevoerd, verandert onze rol. Je gaat minder doen in de uitvoering en wordt meer een consultant.”

Het mooiste vindt Langeveld als een bedrijf ervoor kiest niet te gaan voor een enkel project, maar een heel traject waarin meerdere projecten gelijktijdig lopen. “Vaak zijn er meer processen die moeten worden aangepakt. En werk je trajectmatig, dan kun je meer tegelijk behappen. Dat onze visie en aanpak werkt, blijkt. Alle trajecten die we tot nu toe zijn gestart, lopen nog steeds naar tevredenheid. Niemand die afhaakt.”   

Toekomst

Al met al is het een goede keuze geweest voor Langeveld om bij Bolk te gaan werken en verder te gaan in de logistiek. Over de toekomst van BBI doet hij geen uitspraken. “We willen niet alles vastleggen in doelstellingen. Wel streven we ernaar om zoals nu laag in onze overhead blijven en autonoom te groeien. Ook willen we graag blijven werken zoals we nu doen. Hier worden we namelijk blij van. Want het is leuk om zelf de nieuwe mensen op te leiden en zo een steeds professioneler team te krijgen. Het is mooi dat een logistiek dienstverlener als Bolk de stap heeft gezet om een apart bedrijf op te richten voor innovatieprojecten. Op die manier biedt de organisatie meer carrièremogelijkheden aan, zodat iedereen zich kan blijven inzetten voor hun bedrijf én de sector. Hoe mooi is dat!”