De modal shift van de weg naar het water en spoor heeft alle aandacht. Maar de daadwerkelijke realisatie ervan blijkt vaak nog lastig, constateren digitaal platform voor binnenvaarttransport 4Shipping en Uturn, transportmanagementplatform voor en door de logistieke sector. Grote partijen weten volgens hen vaak de weg wel te vinden naar de binnenvaart, maar de mkb'er laat zijn transport veelal uitsluitend uitvoeren per truck. De grootste potentie voor de modal shift zit juist in het combineren van de containerstromen van de kleinere verladers. Zij ervaren echter grote drempels om containers per binnenvaart te laten vervoeren.

Eenvoudiger intermodaal transport 

In samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam en met ondersteuning van het Europees fonds voor Regionale Ontwikkeling willen 4Shipping en Uturn het realtime plannen én boeken van intermodaal container vervoer mogelijk maken. Door gebruik te maken van geavanceerde algoritmes, waar de Erasmus Universiteit aan bijdraagt, worden de intermodale vervoersopties eenvoudig berekend. De opdrachtgever hoeft enkel nog de beste optie voor dat specifieke transport te kiezen.

Lees ook:
Modal shift: ‘Van 100 procent vervoer per
truck naar 80 procent vervoer over water’

4shipping organiseert het binnenvaartvervoer door te koppelen met barge- en terminaloperators en dit te combineren met zijn kennis van binnenvaartvervoer. Uturn organiseert het transport over de weg door te koppelen met truckvervoerders en hierbij zijn kennis van transport over de weg te benutten. 

Verladers en expediteurs

Volgens beide partijen ligt de kracht van de samenwerking enerzijds in het kunnen realiseren van intermodale logistieke ketens op een gebruiksvriendelijke manier. Anderzijds kunnen ze de gewenste betrouwbaarheid aanbieden door het wisselen tussen modaliteiten. Op deze manier moet het voor verladers en expediteurs die geen ervaring met de binnenvaart hebben, eenvoudiger worden om gebruik te maken van intermodaal vervoer.

Meer containers per schip

4Shipping en Uturn willen intermodaal vervoer eenvoudig toegankelijk maken, zodat meer containers via de binnenvaart vervoerd worden. Dit leidt volgens hen tot minder uitstoot en een reductie van files op de wegen. Bovendien levert de samenwerking voordelen op voor alle betrokkenen in de keten: mkb'ers en expediteurs krijgen eenvoudiger toegang tot de duurzamere binnenvaartoptie, en daar profiteren barge- en terminaloperators op hun beurt weer van. Zo zullen steeds meer klanten naar verwachting van de initiatiefnemers hun weg weten te vinden naar de binnenvaart.

In augustus 2021 werd bekend dat een aantal partijen zijn krachten bundelt in de Twente Corridor, een binnenvaartverbinding tussen Twente en Rotterdam. Lees hier meer.