In-MadeOm een zo marktconform mogelijke uitvraag te kunnen schrijven die eveneens passend is voor In-Made, wordt eerst een marktconsultatie gehouden. Hiermee wil het bedrijf de volgende doelen bereiken:

  1. Met betrekking tot het transport van de winkelartikelen antwoord op de vraag of de markt kan inspelen op het strakke, voorlopig onveranderlijke, rittenschema;
  2. Op welke wijze de opdracht van gekoeld transport en het transport van brood en wasgoed in de markt gezet kan worden;
  3. Inzicht in de tarieven van de verschillende transportbewegingen en -soorten;
  4. Inzicht in de beste overeenkomstduur.

Consultatie

Geïnteresseerde transporteurs worden van harte uitgenodigd deel te nemen aan de consultatie. Klik HIER voor het consultatiedocument met daarin verdere toelichting, planning, procedure en de consultatievragen.

Na afronding van de consultatie zal de uitvraag (Europese aanbesteding) voorbereid worden.

Het laatste nieuws omtrent trucks en de transport branche lees je bij Transport & Logistiek.