Iedereen lijkt de noodzaak van duurzaamheid inmiddels wel in te zien. Het was dan ook drukker dan ooit op de jaarlijkse Summit in DeFabrique in Utrecht met 350 bezoekers. Maar de centrale boodschap van de dag was dat we met zijn allen moeten versnellen. Volgens bijzonder hoogleraar en filosoof Ruud Veltenaar zit de ‘echte’ versnelling in de opwarming van de aarde met klimaatveranderingen als gevolg. “Des te meer reden om de transitie te versnellen”, aldus programmamanager Dirk van der Lee van Lean & Green NL + EU. “Het CO2-reductie- en -erkenningsprogramma heeft dit jaar twintig nieuwe deelnemers weten te verwelkomen en 25 bedrijven hebben een volgende stap gezet of een extra Lean & Green Star behaald. In 2023 zal het programma verder gedigitaliseerd worden en een eigen onlinedashboard krijgen. Ook het Star-traject zal meer online verlopen en jaarlijks worden gemonitord.” 

lean & green summit 2022 co2-reductie
Programmamanager Dirk van der Lee van Lean & Green, met dagvoorzitter Alex Matatula: “Er zijn plannen voor uitbreiding in Roemenië en Amerika en de certificering van softwaretools voor de nieuwe ISO-norm 14083 door Lean & Green.”© Kim Verkade

Verder maakt Van der Lee melding van de plannen voor uitbreiding in Roemenië en Amerika en de certificering van softwaretools voor de nieuwe ISO-norm 14083 door Lean & Green. Deze ISO-norm, die er in het eerste kwartaal van 2023 aan komt, zorgt voor een internationale methode voor carbon footprinting, het toewijzen van CO2-uitstoot in de keten. Lean & Green gaat Europese certificeringen uitgeven aan software die compliant is met deze norm. De toetsing is ontwikkeld en getest door TNO en Topsector Logistiek. “Nieuw is verder dat er testen zijn met het meten van NOx en fijnstof, die later worden geïmplementeerd in het Lean & Green-programma.”

CO2-reductie is grote uitdaging

Hoe staan we eigenlijk precies voor met de CO2-reductie? Volgens Ronald Kuipers, commercieel directeur bij TVM, veroorzaken vrachtauto’s en trekkers 3,7 procent van de totale uitstoot in Nederland, wat overeenkomt met 11 miljoen ton CO2. Er zijn tot nu toe 249 zero-emissievrachtauto’s op de weg van het totaal van 150.000 vrachtauto’s. Dit aantal groeit naar verwachting naar driehonderd aan het einde van dit jaar. Dit aantal is nu nog ontoereikend. Om de CO2-reductie in 2030 te halen zijn er minimaal 11.500 zero-emissievrachtauto’s nodig in dat jaar en de ambitie is 16.000 zero-emissievrachtauto’s. Maar dan nog rijdt 90 procent op diesel.

Researcher Manfred Kindt van Panteia stelt dat de opgave van 55 procent CO2-reductie ten opzichte van 1990 is gegroeid naar bijna 70 procent reductie om de doelstelling te halen. “Er is in 2021 meer geconsumeerd en dus ook meer vervoerd, waardoor de CO2-uitstoot is toegenomen. Terugkijkend is er in de afgelopen vijf jaar tijd niets gebeurd met de CO2-reductie. En iedere maand komen er ruim 1.000 dieselvoertuigen bij. Er ligt dan ook een grote uitdaging voor ons.”

bedrijven met lean & green star summit 2022
Tijdens de Summit werden de Star-winnaars, de bedrijven die een nieuwe Lean & Green Star hebben behaald, in het zonnetje gezet.© Kim Verkade

Op dit moment lijken de hoge aanschafprijs van elektrische vrachtauto’s en het gebrek aan (snel)laadvoorzieningen de grootste problemen. Het merendeel van de aanwezigen in de zaal denkt dat in 2025 de laadcapaciteit de bottleneck is.

Energietransitie versnellen

Tijdens de paneldiscussie maakt Alexis Fischer, businessdeveloper renewables bij Vattenfall, duidelijk dat een centrale laadvoorziening op bedrijventerreinen de energietransitie kan versnellen. “Dit is een laadvoorziening die gezamenlijk wordt gebruikt en die aangesloten is op het net. Dit gebeurt nog niet zo veel.” Er lopen pilots om bijvoorbeeld zonnepanelen van bedrijven op het net aan te sluiten, maar Fischer wijst erop dat Vattenfall geen netbeheerder is. 

Jan Pronk, managing director van calculatieplatform BigMile, ziet dat er veel vraag komt naar het rapporteren en alloceren van CO2-data. “Bedrijven kunnen laagdrempelig beginnen, wat wij kunnen faciliteren met een tool die kan worden geïntegreerd in een TMS-systeem.” 

Lees ook: Impasse dreigt bij transitie naar elektrische logistiek

Machiel Bode, sector banker bij ING, stelt dat naast voertuigen zonder uitstoot een CO2-reductiebeleid nodig is. “We hebben een sectorstudie over CO2-reductie door verduurzaming en energietransitie samengesteld, samen met TVM verzekeringen en Panteia. Er zijn mogelijkheden om meters te maken, door bijvoorbeeld brandstofbesparing door beter rijgedrag, een betere planning en aerodynamische toepassingen. Zo’n beleid vergroot de slagingskans van de uitdagende ambitie om in 2030 70 procent CO2 gereduceerd te hebben.” 

Waterstoftrucks voor Vos

Waterstof is een van de alternatieve brandstoffen die de energietransitie kan versnellen. Vos Transport Group uit Deventer maakt tijdens de Summit bekend dat het samen met BCTN Network of Inland Terminals een waterstofelektrische vrachtwagen gaat ontwikkelen, goed voor een actieradius van 600 tot 700 kilometer, en een openbaar tankstation voor groene waterstof. Zepp.solutions uit Delft gaat twee trekkers leveren in het kader van het project DreamH2aul. Volgens Roy van Verseveld, manager customerservices en duurzaamheid bij Vos Transport Group, worden deze trucks in 2023 geleverd en getest. Vos gaat de vrachtauto’s inzetten voor stadsdistributie, regionaal containertransport en langeafstandstransport. Het DreamH2aul-project wordt ondersteund door de Demonstratieregeling Klimaattechnologieën en Innovaties in transport (DKTI) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Tijdens de Summit werd de orderbevestiging voor de twee waterstoftrekkers ondertekend.