De subsidieregeling loopt sinds 1 oktober 2021 en blijft van kracht tot en met 30 september 2022. De regeling is bestemd voor mkb-ondernemingen tot 250 werknemers (fte's) met een jaaromzet van maximaal € 50 miljoen, die één of meer bedrijfspanden hebben of een bedrijfspand (of ruimte daarin) huren. Het bedrijfspand mag per jaar niet meer dan 25.000 m3 aardgas en 50.000 kWh elektriciteit verbruiken. De subsidie voor het energieadvies én het ondersteuningstraject bedraagt 80 procent van de gemaakte kosten (exclusief btw) met een maximumsubsidiebedrag van € 2.500 per bedrijfspand. Voor het energieadvies geldt een minimumsubsidiebedrag van € 400 en een maximumsubsidiebedrag van € 750. Dit zijn nettobedragen. Het minimumsubsidiebedrag van € 400 voor het advies betekent dat een energieadvies van minder dan € 500 (exclusief btw) niet in aanmerking komt voor subsidie.

Waar krijgt een mkb’er subsidie voor?

De SVM geeft subsidie voor advies over en ondersteuning bij het verduurzamen van het bedrijfspand of bedrijfsvoering. Dit betreft het opstellen van een energieadvies op maat door een gespecialiseerde adviseur en de ondersteuning bij de uitvoering van het advies. Voor beide onderdelen vraagt de ondernemer subsidie aan in één aanvraag per bedrijfspand. Als voorwaarde geldt dat hij of zij een bewijs kan overleggen dat hij of zij één of meerdere maatregelen uit het energieadvies gaat uitvoeren of heeft uitgevoerd.

Inhoud van het energieadvies

De aanvrager krijgt subsidie voor de kosten van een op maat gemaakt energieadvies. Daarin staan de mogelijke energiebesparende- en verduurzamingsmaatregelen (op het gebied van CO2-verlaging) voor het bedrijfspand en/of bedrijfsvoering beschreven. Dit energieadvies moet zijn opgesteld door een energieadviseur van een extern bedrijf. Lees hier alle voorwaarden.

Het energieadvies bevat een overzicht van energiebesparings- en verduurzamingsmaatregelen. Denk aan aanpassingen, zoals het aanbrengen van muur-, vloer- of dakisolatie of HR++- glas, of aan het toepassen van PV-zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen of andere energiezuinige installaties. Maar ook kleinere aanpassingen, zoals het aanbrengen van ledverlichting, vallen onder dit advies, evenals andere energiebesparings- of verduurzamingsmaatregelen voor bijvoorbeeld energiezuinige koeling en ICT-apparatuur. Het kan ook gaan om het gebruik van elektrische bestelwagens.

Wie stelt een energieadvies op?

De ondernemer laat het energieadvies opstellen door een onderneming die bedrijfsmatig onderzoek doet naar en adviseert over mogelijk te nemen verduurzamingsmaatregelen bij de onderneming. De energieadviseur mag niet werkzaam zijn bij mkb-onderneming.

Daarnaast kan de ondernemer ook subsidie krijgen voor concrete begeleiding en ondersteuning bij het nemen van minimaal één van de maatregelen uit het energieadvies. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ondersteuning bij het opstellen van een financieringsplan, een subsidieaanvraag voor een andere regeling of ondersteuning bij het opvragen van offertes voor het nemen van maatregelen. Ook voor de begeleiding van het uitvoeren van een maatregel kan subsidie worden aangevraagd. Ook de ondersteuning bij het aanvragen van de SVM zelf komt in aanmerking van subsidie.

Andere subsidieregelingen

De kosten van de uit te voeren of uitgevoerde maatregelen zelf komen niet in aanmerking voor deze subsidie. Voor de maatregelen zelf zijn mogelijk andere subsidies beschikbaar, zoals de Investeringssubsidie Duurzame energie en Energiebesparing (ISDE) of belastingaftrek via de Energie-investeringsaftrek (EIA). Alleen de kosten voor het energieadvies en ondersteuning die gemaakt zijn vanaf de publicatiedatum van de regeling, 2 augustus 2021, komen in aanmerking voor subsidie.

Lees hier meer over de subsidieregeling en de aanvraag hiervan.