Leidend in de strategie van E. van Wijk zijn vijf pilaren: het succesvoller maken van zijn klanten, slim gebruikmaken van data, continuïteit, duurzame logistiek en deskundige en gepassioneerde medewerkers. 

Medewerkers als kapitaal

“Onze mensen zijn ons kapitaal”, stelt Van Wijk. “Van onze klanten horen we met regelmaat dat ook zij onze medewerkers hoog waarderen. Of het nu gaat om die chauffeur die graag een stapje extra zet, de planner die oog heeft voor de specifieke behoefte bij een order of de accountmanager die, door slim gebruik te maken van onze BI-tool, de klant inzicht geeft in onnodige kosten. Zo zijn we geen kostenpost, maar een dienstverlener met toegevoegde waarde. En geld stroomt naar waarde.”

Nieuw logo bij nieuwe strategie

Om de uitrol van een nieuw tijdperk te onderstrepen is ook het logo vernieuwd. “Ons oude logo dateert van de jaren negentig en was aan vervanging toe”, aldus marketing en business strategist Sara Hamed. “Herkenbaarheid van onze uitstraling was echter een belangrijke voorwaarde bij een upgrade.” Van Wijk vult aan: “Dat is ook reden geweest dat we niet voor een revolutie maar voor een evolutie van ons logo hebben gekozen. Het nieuwe beeldmerk is abstracter. Naast het uitbeelden van de letters E, V en W brengt het een gevoel over. Sommigen zien er twee ineengeslagen handen in. Weer anderen een vinkje wat linkt aan onze slogan ‘as promised’ – een afgeleide van het ‘Afspraak is afspraak’ dat ooit door Ewout van Wijk senior – de eerste generatie – werd ingevoerd. Wat ons betreft straalt het nieuwe logo kracht en positivisme uit. Daarmee betreden we vol goede moed de toekomst.”

E. van Wijk Group

De E. van Wijk Group is een logistieke onderneming met vestigingen in Nederland, Roemenië, Oekraïne en Polen. Naast een forwarding divisie heeft de E. van Wijk Group een vloot van meer dan 350 eigen vrachtwagens die gezamenlijk logistieke diensten verlenen binnen West-Europa en vanuit West-Europa naar Oost-Europa en de CIS-landen en vice versa. Het logistieke pakket bevat ook (e-commerce)warehousing, groupagevervoer, (inter)nationale distributie en douaneservices. De groep heeft achthonderd medewerkers in dienst die gezamenlijk een omzet genereren van ruim € 100 miljoen.