De CMR ofwel vrachtbrief bestaat al ruim tachtig jaar en is een internationaal document dat verplicht is bij internationale transportopdrachten. Met de ondertekening ervan maken verlader en vervoerder afspraken over de zending, de verzekering van goederen en de aansprakelijkheid bij eventuele schade. De CMR is de basis voor een eenduidige waarheid voor alle ketenpartners. De e-CMR is niets anders dan de papieren vrachtbrief, maar dan digitaal. Deze versie kan een hoop administratieve lasten wegnemen, zoals het opstellen, veranderen en archiveren van de vrachtbrief. Het is een goed hulpmiddel om snel en foutloos de ketenpartners van informatie te kunnen voorzien omtrent zending en status. 

Goede ervaringen met e-CMR

Tijdens het onlangs gehouden webinar ‘E-CMR als verbindende factor’ spraken drie gebruikers van de elektronische vrachtbrief over de toegevoegde waarde van de e-CMR: Dé Post, directeur van H.N. Post & Zonen, Frank Scholten, transportmanager bij Aviko, en Elke Lubse, businessimprovementmanager bij Heras. Ze hopen met hun goede ervaringen en enthousiasme andere ondernemers ook voor de e-CMR te laten kiezen. En dat is nodig, zo blijkt uit een poll die tijdens het webinar werd gehouden onder de kijkers. Slechts 4 procent van hen bleek gebruiker, 19 procent gaf aan gebruiker te worden, 54 procent overweegt het gebruik van de e-CMR en 21 procent kijkt de kat uit de boom. 

Adviserende rol vervoerders

Post is enigszins teleurgesteld als hij die 4 procent ziet. En dat terwijl hij uit eigen ervaring inmiddels weet dat er alleen maar voordelen zijn. “Wij zijn er vanaf het begin bij. In 2017 hebben we de eerste stap gezet met ons bouwmaterialenvervoer. Onze klanten, de handelaren van bouwmaterialen, wilden de afgetekende vrachtbrieven en facturen sneller bij de fabrikanten kunnen neerleggen na aflevering. Wij hebben de e-CMR stapsgewijs ingevoerd. Na het bouwmaterialenvervoer, zijn we ook voor het containervervoer de digitale vrachtbrief gaan gebruiken. Dat hebben we klant voor klant gedaan. Inmiddels gebruiken we ook bij onze elektrische voertuigen de e-CMR. We onderscheiden ons als bedrijf door flexibiliteit, duurzaamheid en betrouwbaarheid. De e-CMR omvat deze drie kernwaarden en sluit daarom precies bij ons aan. Omdat wij zo vroeg zijn ingestapt en dus de nodige ervaring hebben opgedaan, kunnen we onze dienende rol als logistiek dienstverlener uitbouwen naar ook een adviserende rol.”

‘Verladers en vervoerders gaan samen op zoek naar de win-win. De e-CMR is dé manier om die samenwerking te verbeteren’

Frank Scholten, transportmanager bij Aviko

Scholten vindt het goed dat vervoerders die meer adviserende rol op zich nemen en meer uit hun schulp kruipen. “Bij Aviko zien we een grote toekomst voor e-CMR. Er vindt steeds meer data-uitwisseling plaats en alle ketenpartners hebben behoefte aan één waarheid. Het zelf in- en overkloppen van handgeschreven vrachtbrieven leidt tot fouten en tijdverlies. Omdat wij met veel vervoerders werken, was het belangrijk een systeem te hebben dat schaalbaar is en beschikbaar was. Bovendien moest het geaccepteerd zijn door vervoerders en aan alle Europees eisen voldoen om ook internationaal te kunnen gebruiken.”

Waarom geen e-CMR?

Los van het soepel en sneller verlopen van de eigen processen en die van de vervoerders, heeft e-CMR volgens Scholten als extra toegevoegde waarde ook het zorgen van verbinding tussen de partijen in de logistieke keten. Hij weerlegt daarmee ook het argument van de kijkers die reageren op de poll waarin hen werd gevraagd wat hen ervan weerhoudt te gaan voor de e-CMR. 12 procent gaf aan door een gebrek aan capaciteit, 58 procent door het gebrek aan samenwerking in de keten, 25 procent door zorgen over het budget en 2 procent maakt zich zorgen om de benodigde kennis. “Verladers en vervoerders gaan samen op zoek naar de win-win. Dit is dus dé manier om die samenwerking te verbeteren”, aldus Scholten.

Natuurlijk vraagt de keuze voor de e-CMR ook iets van bedrijven. In het geval van Aviko moesten interne processen worden veranderd. Scholten: “Eerst maakten we de vrachtbrief aan als een zending werd uitgeleverd aan de vervoerder. Nu doen we dat al op het moment dat de transportopdracht eruit gaat. Om dat goed te regelen, moet je zowel je eigen mensen als je klanten meenemen in de ontwikkelingen en hen de voordelen laten zien. Je moet mee met de tijd en dus duurzaam en sneller worden. Een chauffeur met een dikke stapel vrachtbrieven op pad sturen, is niet meer van deze tijd.”

Elektronische vrachtbrief = tijdwinst

Lubse bevestigt dit. “Voor ons was het vooral belangrijk dat de e-CMR Europees inzetbaar zou zijn. We willen graag met één app werken en niet in ieder land met een andere. Op dit moment werken we in België met de e-CMR en rollen dit nu verder uit in Groot-Brittannië. Natuurlijk hebben we vooraf een businesscase gemaakt en gekeken naar de tijd die chauffeurs, administratie en magazijn kwijt zijn met alle werkzaamheden die samenhangen met de vrachtbrief. Doordat medewerkers vrachtbrieven nu niet meer hoeven te ontcijferen, overkloppen en controleren, wordt veel tijdwinst geboekt. Tijd die kan worden besteed aan andere activiteiten.”

Lees ook: SUTC, CBS en overheid werken aan verbetering data delen

De drie ondernemers benadrukken ook dat er sector- en Europabreed wel connectiviteit moet zijn, zodat de gebruikers van verschillende aanbieders van e-CMR via een koppelplatform met elkaar kunnen communiceren. Scholten: “Dat is een voorwaarde om meer draagvlak te krijgen voor een dergelijk systeem. Iedereen moet vrij zijn in zijn of haar keuze voor een aanbieder van e-CMR, of dat nu Beurtvaartadres is met TransFollow of een andere aanbieder.”

Ook twijfels

Natuurlijk zijn er ook twijfels geweest over de e-CMR. “Het duurde wel even voordat de e-CMR kon worden ingevoerd bij ons”, zegt Post. “Een bouwmaterialenhandelaar had om die reden zelf al relatief goedkoop een app laten ontwikkelen die prima werkte. Dan ga je twijfelen. Maar ik ben blij dat we uiteindelijk gegaan zijn voor de e-CMR. Het is belangrijk een instrument te hebben dat sectorbreed gedragen wordt en inzetbaar is. De betreffende handelaar werkt inmiddels ook met e-CMR.” Scholten onderstreept het belang van de uniformiteit van de digitale vrachtbrief. “Je wilt geen 55 appjes. Het is belangrijk om met vervoerders en verladers om tafel te gaan zitten. Te geven en te nemen. Er moet van beide kanten commitment zijn om voor langere tijd samen te werken. Dan is er ook ruimte om te investeren.”