De omzet van goederenwegvervoerders nam volgens het CBS met bijna 19 procent toe ten opzichte van vorig jaar. Onder andere door de versoepelde maatregelen werd er weer meer gebruikgemaakt van de vervoersdiensten. De omzet lag weer boven het niveau van voor coronamaatregelen. Bij de zee- en binnenvaart steeg de omzet met respectievelijk 3,3 en 8,6 procent, maar het omzetniveau lag bij beide lager dan in 2019.

Stijging omzet post en koeriers minder groot

Door de toegenomen bedrijvigheid werd er ook meer gebruikgemaakt van de diensten van de opslag- en expeditiebedrijven. Bij de parkeerbedrijven (onderdeel van dienstverlening vervoer over land) steeg de omzet. Door het opheffen van een groot deel van de coronamaatregelen konden mensen meer reizen en winkelen, met als gevolg dat er meer betaald werd geparkeerd. De post- en koeriersdiensten zagen de omzet nog steeds toenemen, al was de stijging iets minder groot dan voorgaande kwartalen.

Transporteurs zijn gematigd positief 

Van de transportbedrijven denkt iets meer dan de helft dat de omzet in het derde kwartaal gelijk blijft en een kleine 30 procent verwacht dat deze zal toenemen. Bij de post- en koeriersbedrijven verwacht 70 procent bedrijven dat de hoeveelheid omgezette goederen zal afnemen. De versoepeling van de coronamaatregelen draagt hieraan mogelijk bij. De fysieke winkels zijn weer open, dus zal naar verwachting wat minder via internet worden gekocht en daarmee minder gebruikgemaakt worden van de diensten van de koeriers.

‘Tarieven blijven gelijk’

Ongeveer 84 procent van de transportbedrijven verwacht dat de prijzen gelijk blijven. Ruim 14 procent verwacht dat de prijzen stijgen en slechts een gering aandeel van de bedrijven denkt dat de tarieven zullen dalen. Het merendeel van de ondernemingen (96 procent) denkt met evenveel of met meer mensen aan het werk te zijn.