Digitale data en communicatie zijn onmisbaar voor de sector transport en logistiek. Daarom zou bescherming van de data door ondernemers in de transport en logistiek hoog op hun prioriteitenlijst moeten staan, zeker gezien hun positie in de logistieke keten. Maar in april van dit jaar zag slechts 34 procent cybercriminaliteit als een groot risico voor de eigen organisatie. Dit is slechts een beperkte stijging ten opzichte van een meting van bijna een jaar eerder, toen dit percentage op 31 procent lag. De risicoperceptie is daarmee nog niet teruggekeerd naar het niveau van voor de coronapandemie, toen ruim de helft van de bedrijven het cyberrisico voor de organisatie juist als hoog inschatte. Ondanks deze bevindingen is bijna de helft van de bedrijven van plan maatregelen te treffen om cyberaanvallen te voorkomen. Dat blijkt uit onderzoek van ABN Amro en MWM2, die bedrijven op drie momenten hebben gevraagd in welke mate zij cybercriminaliteit als een risico voor het bedrijf zien: vlak voor de coronacrisis, in mei vorig jaar en in april dit jaar. Volgens ABN Amro hebben de toegenomen focus van ondernemers op de continuïteit van hun bedrijf en de zorg voor hun personeel sinds corona mogelijk gezorgd voor een lagere prioriteit voor cybersecurity.