“Uit de Sectormonitor blijkt dat in het derde kwartaal 2021 er een omzetgroei was in het beroepsgoederenwegvervoer van 12,5 procent en in logistieke dienstverlening van 24 procent”, aldus een woordvoerder van STL. “In vergelijking met het jaar daarvoor hadden de branches last van contactbeperkende maatregelen en daalde de omzet. Wel werd een aantal deelmarkten of typen vervoer minder geraakt door de coronacrisis dan andere. De omzet lag vanaf het tweede kwartaal boven het niveau van voor de coronamaatregelen.”

Meer transport- en logistieke medewerkers

Transportondernemers zijn volgens de monitor per saldo positief over het economisch klimaat en de personeelssterkte: er zijn (peildatum begin Q4 2021: dit is vóór het ingaan nieuwe coronamaatregelen) beduidend meer ondernemers die komende drie maanden een toename van het aantal transport- en logistieke medewerkers verwachten (33,3 procent) dan ondernemers die een afname verwachten (5,5 procent).

Aantal vacatures onverminderd hoog

Uit de sectormonitor blijkt ook dat het aantal vacatures voor vrachtwagenchauffeurs en andere werknemers transport en logistiek in het najaar op een hoog niveau blijft. Er zijn circa 10.400 vacatures voor chauffeurs en 15.300 voor logistiek medewerkers in oktober en november. De arbeidsmarkt voor chauffeurs is in het derde kwartaal in alle regio’s zeer krap.

Lees ook: ‘Nijpend personeelstekort remt vooral het wegtransport’

Nog nooit zo’n groot personeelstekort

Vanzelfsprekend leidt dit grotere belemmeringen voor beroepsgoederenvervoerders. Begin Q4 (tegen 46 procent begin Q3) ervaart 52 procent van hen hinder door personeelstekort neemt verder toe ten opzichte van voorgaande kwartalen. In het goederenvervoer over de weg is het aandeel dat een personeelstekort ervaart niet eerder zo hoog geweest (sinds begin van de meting in 2014). Gegevens van de ervaren belemmeringen zijn in oktober verzameld, voordat de nieuwe lockdown inging. Volgens het CBS is een personeelstekort op dat moment de meest ervaren belemmering binnen de verschillende bedrijfstakken in Nederland (2021).

Lees hier de Sectormonitor 2021-Q3 – Ontwikkelingen arbeidsmarkt transport & logistiek.

Over de Sectormonitor

In de Sectormonitor worden per kwartaal arbeidsmarktontwikkelingen gemonitord van werknemers en werkgevers die zijn aangesloten bij SOOB/Pensioenfonds Vervoer. De cijfers gaan naast het onderzochte kwartaal, ook deels over het lopende kwartaal, om goed aan te sluiten bij de actuele ontwikkelingen. De gegevens voor deze Sectormonitor zijn in oktober/november verzameld, voordat de nieuwe coronamaatregelen (lockdown) ingingen. De Sectormonitor komt tot stand in opdracht van de sociale partners TLN, VVT, FNV Transport en Logistiek en CNV Vakmensen. De uitvoering is in handen van Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) en is mogelijk dankzij SOOB.