De groei van het aantal vrachtwagenchauffeurs zal de arbeidskrapte in de sector verlichten, maar het aantal vacatures is hoog, zo blijkt uit arbeidsmarktonderzoeken van STL. Die krapte is zelfs zo groot dat in de CBS Conjunctuurenquête Nederland over het derde kwartaal 2022 een tekort aan arbeidskrachten met 54 procent de belangrijkste belemmering is voor bedrijven in het goederenvervoer over de weg. Dit is het hoogste percentage sinds deze vraag in 2014 wordt gesteld.

Minder vrachtautorijbewijshouders

De daling in het aantal vrachtwagenchauffeurs hield gelijke tred met de CBS-telling van het aantal personen met een vrachtautorijbewijs. Dat aantal is 22 procent gedaald van 665.000 in 2014 via 523.000 in 2021 naar 518.000 in 2022. Het aantal vrachtwagenchauffeurs daalde in dezelfde periode met 20 procent. 

stijging aantal vrachtwagenchauffeurs

Positief is te constateren dat waar het aantal vrachtwagenchauffeurs weer stijgt, er volgens CBR ook meer geslaagden waren van een vrachtautorijbewijs (C,C1): van 8.557 in 2020 naar 9.964 in 2021. 

Waarom meer vrachtwagenchauffeurs?

Hoe komt het dat er weer meer vrachtwagenchauffeurs zijn? Speciale campagnes en inspanningen van transportbedrijven zullen een effect gehad hebben. Het beroep van vrachtwagenchauffeur heeft nog steeds aantrekkingskracht, zo blijkt ook wel uit de vele bezoekers van het laatste Truckstar Festival. 

Daartegenover staat bijvoorbeeld de constatering van ING eerder dit jaar dat de transportsector niet aantrekkelijk genoeg is voor jongeren. De lange dagen die veel chauffeurs gewoon vinden, kunnen voor jongeren een reden zijn een ander beroep in de transportsector te kiezen of in een heel andere sector te gaan werken.