Wat bepaalt de vraag naar het goederenvervoer in het algemeen, dus niet alleen van het wegvervoer? Volgens het KIM (Kennisinstituut voor Mobiliteit) is voor het binnenlands goederenvervoer de economische ontwikkeling, en dan vooral van de bouw- en de landbouwsector, de belangrijkste vraagfactor. Voor het internationale goederenvervoer is internationalisering, zoals verplaatsing van onderdelen van de productieketen naar het buitenland, de belangrijkste factor. Die vraagfactoren zullen ook grotendeels voor het wegvervoer gelden, want het wegvervoer neemt al jaren zo’n 60 procent van het binnenlandse goederenvervoer voor zijn rekening.