Boeve zegt dit naar aanleiding van het rapport Ingroeipad Zero Emissie Trucks van Panteia. Daaruit blijkt dat zonder adequate subsidieregeling en tijdige investeringen in laadinfrastructuur er in 2030 te weinig elektrische vrachtwagens zijn om Nederlandse steden te kunnen bevoorraden.

Meerkosten elektrisch rijden

In het klimaatakkoord is afgesproken dat dertig a veertig steden in 2030 emissievrij bevoorraad worden. Daarvoor zijn bijna 12.000 zero-emissievrachtwagens nodig, rekende Panteia uit. Dat zijn er nu nog geen 250. Vanwege de hoge meerkosten van een elektrische truck, het ontbreken van een toereikende subsidie en het gebrek aan laadinfrastructuur, dreigt de duurzaamheidstransitie te laat op gang te komen, concludeert Panteia.

Subsidieregeling voor e-truck

Omdat elektrische vrachtwagens naar verwachting tot 2030 veel duurder blijven dan dieseltrucks, verwacht Panteia dat ondernemers de aanschaf van elektrische vrachtauto’s massaal uitstellen tot het einde van dit decennium. Daardoor zouden ‘ernstige marktverstoringen’ kunnen ontstaan en komt de vereiste ingroei van e-trucks veel te laat op gang. Om ondernemers te stimuleren om eerder de overstap naar elektrisch te maken, is meer nodig dan enkel een subsidieregeling die 40 procent van de meerkosten van een elektrische truck dekt, volgens de onderzoekers. Ten opzichte van het huidige budget is een extra investering van ruim € 1,1 miljard nodig.

Verzwaring elektriciteitsnet

Dat bedrag is nog exclusief de benodigde investeringen in het elektriciteitsnet, dat in sommige steden nu al overbelast is en verzwaard moet worden om de toekomstige vraag van stroom aan te kunnen. In het rapport wijst Panteia erop dat de lange doorlooptijd daarbij problemen kan opleveren. Het kan namelijk al gauw vijf jaar duren voordat een netbeheerder een noodzakelijke verzwaring op het net kan uitvoeren.

“Dit rapport bevestigt nogmaals dat de overheid moet ingrijpen en nú aan de slag moet”, vindt Boeve. “Want om steden straks emissievrij te kunnen bevoorraden hebben vervoerders twee dingen nodig: genoeg subsidie en stroom. Maar aan beide is een gebrek.”

Lees ook: ‘Gebrek aan laadinfrastructuur mag geen struikelblok zijn voor verduurzaming’