Steeds meer (transport)ondernemers in Nederland worden zich bewust van het belang dat logistieke activiteiten niet alleen rendabel, maar ook duurzaam moeten worden uitgevoerd. Zo is het om de klimaatdoelstellingen te halen immers noodzakelijk de CO2-uitstoot verder te beperken. Mede daarvoor heeft Brussel bedrijven verplicht om vanaf 2024 de milieu-impact van hun activiteiten te rapporteren volgens de CSDR (EU) richtlijnen ofwel Corporate Sustainability Reporting Directive. Een goede ontwikkeling, vindt Ben Hendriks, projectmanager Logistics Valley Regio Nijmegen. “Maar voor de individuele bedrijven niet altijd even gemakkelijk om de juiste data daarvoor te kunnen aanleveren. Het initiatief van Topsector Logistiek om samen met Buck Consultants voor verschillende industrieën de CO2-footprint in kaart te gaan brengen, kan hen daarbij alvast helpen.”

Pilots CO2-footprint

Hoe doen ze dat? “Door gegevens over transport van verschillende bedrijven te analyseren om zo tot een benchmark per industrie – community – te komen”, legt Hendriks uit. “Ze gaan daarvoor in gesprek met een groot aantal organisaties en bedrijven om samen data te verzamelen. Inmiddels hebben ze dat al gedaan voor tien bedrijven die vallen in het werkgebied van Logistics Valley Regio Nijmegen. Nu starten deze pilots ook in Logistics Valley Liemers/Achterhoek en Logistics Valley Rivierenland met in ieder tien bedrijven. Eind oktober zullen dan geanonimiseerd de resultaten van de tien bedrijven in de regio Nijmegen worden vergeleken in een benchmark. De betreffende bedrijven weten dan hoe ze er in vergelijking tot de andere voorstaan. Ook zien ze dan waar mogelijkheden ter verbetering liggen. Veelal zullen er mogelijkheden liggen in een hogere beladingsgraad. Nog te vaak worden er te veel lege kilometers gereden.” 

Voorsorteren op verplichting

Het mooie van het al in deze fase van het project meedoen, is volgens Hendriks dat dit kosteloos is en de bedrijven kunnen leren en ervaren hoe ze welke data kunnen genereren en aanleveren en daarvoor een zogenoemde CO2-boekhouding kunnen opzetten naast de bestaande financiële boekhouding. “Zo wordt het bijhouden en kunnen analyseren van de CO2-gegevens steeds meer een vanzelfsprekendheid. Dat is belangrijk, omdat er steeds vaker ook aan de uitstoot van CO2 een prijskaartje hangt. Het is dus een voorsorteren op de verplichting tot rapportage van de impact van je bedrijf op het milieu die er vanaf 2024 is voor alle bedrijven.” 

ben hendriks logistics valley regio nijmegen co2-footprint
Ben Hendriks: “Het is als een kruisbestuiving. Door te zien wat anderen doen en hoe ze te werk gaan, kun je kijken wat je nog meer kunt doen om de CO2-footprint van je bedrijf te verkleinen.”

Hendriks verwacht dat deze CO2-scan ook volgend jaar nog gratis zal worden aangeboden. “Vanaf 2024 zullen bedrijven dit echter zelf moeten betalen als ze bijvoorbeeld een advies- of onderzoeksbureau moeten inschakelen voor het boven water krijgen en aanleveren van de juiste gegevens. Hoe mooi is het dat je je die kosten kunt uitsparen door al in deze fase de benodigde en ervaring op te doen.”

Leren van elkaar

Het benchmarken biedt volgens Hendriks het voordeel dat de bedrijven weten hoe ze ervoor staan ten opzichte van andere organisaties. “Ook kunnen ze door het vergelijken en uitwisselen van de gegevens van elkaar kunnen leren als het gaat om het verminderen van CO2-uitstoot, administratie enzovoorts.” Buck Consultants begeleidt de betrokken bedrijven ook in deze fase. Hendriks: “Het is als een kruisbestuiving. Door te zien wat anderen doen en hoe ze te werk gaan, kun je kijken wat je nog meer zou kunnen doen om de carbon footprint van je bedrijf te verkleinen.” 

Wat levert het meedoen aan de pilot op?

• Inzicht in de CO2-footprint van de organisatie;
• Inzicht in positie van de organisatie (geanonimiseerd) ten opzichte van community;
• Gebruik van inzicht voor jaarverslag en andere externe communicatie naar stakeholders;
• Klaar voor de aankomende wetgeving.

Tot nu toe hebben tien bedrijven in de regio Nijmegen mee kunnen doen aan de pilot, maar Hendriks geeft aan dat Logistics Valley Regio Nijmegen in gesprek is met Buck Consultants om het project op te schalen en het aantal bedrijven in de regio Nijmegen te verhogen naar dertig. 

Hoe mee te doen met de pilot?

Bij bedrijven die hebben besloten om mee te doen aan de pilot, komt een consultant van Buck Consultants langs voor een intake van twee uur. Dan wordt meer uitleg gegeven over het project en de aanpak. Samen wordt vervolgens bepaald welke gegevens moeten worden ingebracht in een uniform model. Het helpen aanleveren van gegevens uit de organisatie kost een bedrijf maximaal vier uur. Vervolgens analyseert Buck Consultants de gegevens en verwerkt het deze anoniem voor de benchmark van de sector. Het betreffende bedrijf ontvangt vervolgens een rapport met gegevens van de eigen CO2-uitstoot en de benchmark van de sector. Het bespreken van de resultaten kost twee uur. 

Lees ook: ‘Opgave CO2-reductie wordt steeds groter’

“Het meedoen aan de pilot geeft je als bedrijf een voorsprong, want je bent bezig met de (maatschappelijke) toekomst”, betoogt Hendriks. “Het zal zeker bewustwording en dus kostenbesparing opleveren. Daarnaast ben je als bedrijf onderscheidend richting je opdrachtgevers.”