Door onder andere globalisering, technologische en demografische ontwikkelingen zoals vergrijzing, is wendbaarheid essentieel om als bedrijf op de lange termijn toekomstbestendig te blijven. “Uit onderzoek van Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) blijkt dat ondernemers vooral ‘omzet en winst’ met stip op één zetten in hun bedrijfsdoelstelling. ‘Behoud van medewerkers, gezond werken stimuleren en duurzame inzetbaarheid’ staan veel lager op die lijst, maar zou wat ons betreft juist in de top drie moeten staan. Het menselijk kapitaal is de belangrijkste sleutel tot wendbaarheid in je bedrijf. Aandacht voor de duurzame inzetbaarheid van medewerkers draagt bij aan continuïteit, productiviteit en onderscheidend vermogen als werkgever.”