Beveiliging blijft topprioriteit naarmate meer ondernemingen Internet of Things-oplossingen bedrijfsbreed gaan uitbouwen. Dat blijkt uit de derde jaarlijkse 'Intelligence Enterprise Index’ van Zebra Technologies Corporation.

Dit wereldwijde onderzoek analyseert de mate waarin bedrijven de fysieke en digitale wereld verbinden om innovatie te stimuleren via realtime begeleiding, datagestuurde omgevingen en samenwerkende mobiele workflows. Hun 'Intelligent Enterprise' Indexscores worden berekend aan de hand van elf criteria, waaronder Internet of Things-visie (IoT), toepassing, databeheer en intelligente analyse.

‘Intelligent’: de conclusies

De belangrijkste conclusies in de 'Intelligence Enterprise Index’ zijn:

- De snelheid waarmee IoT geaccepteerd wordt neemt toe, dit leidt tot steeds grotere intelligentieniveaus. De cumulatieve Intelligent Enterprise Index-score blijft groeien naarmate meer bedrijven van de verkenningsfase naar de implementatiefase gaan, met een 2019-score van 61,5 punten. Dit betekent een stijging met bijna 6 punten ten opzichte van 2018, grotendeels gedreven door de toegenomen winst door ‘intelligentie’ van retail en transport- en logistieke organisaties. Het is ook een winst van 9 punten ten opzichte van 2017, het eerste jaar dat de index werd uitgevoerd. Met een stijging van meer dan 9 punten alleen al sinds 2018, had Emea dit jaar de grootste toename van 'intelligentie' in de verschillende regio's. 

- Aanhoudende groei in IoT-oplossingen en andere investeringen in datagestuurde technologieplatforms. In 2019 bedroegen de gemiddelde wereldwijde bedrijfsuitgaven $ 6,4 miljoen, een stijging van 39 procent op jaarbasis. 86 procent van de ondernemingen verwacht dat dit aantal in de komende een, twee jaar zal groeien. Meer dan de helft van de respondenten verwacht hierbij hun investeringen met 21 tot 50 procent te verhogen. 77 procent van de Emea-ondernemingen verwacht hun IoT- en mobiliteitsinvesteringen in de komende een, twee jaar te verhogen.

- Bedrijven zetten meer middelen in voor continue monitoring van gegevenssystemen, omdat beveiliging een topprioriteit is. 62 procent van de ondernemingen bewaakt nu constant hun IoT-beveiliging om de systeemintegriteit en dataprivacy te waarborgen. Dat is een winst van 4 procentpunten op jaarbasis en een toename van 13 procentpunten ten opzichte van 2017.

- Ondernemingen werken samen met één partner voor het ‘intelligente' oplossingsecosysteem. Bijna de helft (49 procent) van de respondenten geeft aan dat ze nu vertrouwen op een enkele strategische partner voor het beheer van hun volledige ‘intelligentie’-oplossing, inclusief componenten en diensten die door derden worden geleverd.

Het laatste nieuws omtrent trucks, materieel en alles in de transport branche lees je bij Transport & Logistiek.