Volgens de sectorstudie – van TVM verzekeringen, Panteia en ING – staan in de huidige situatie marges onder druk door versnelde loonontwikkeling en explosief stijgende kosten voor aanschaf van materieel en verpakkingsmateriaal. Bedrijven proberen door voortdurende efficiencyverbetering het hoge niveau te behouden; tegelijkertijd moeten ze zich verder ontwikkelen en professionaliseren, in het bijzonder op het gebied van ICT. Ondernemers proberen de combinatie van lage marges en hoge standaarden te ondervangen via schaalvergroting en samenwerking op gebied van ICT, personeel en materieel. 

Grootste kans voor transport en logistiek

De grootste kans ligt echter in het creëren van een ander imago rondom transport- en logistieksector, concludeert de sectorstudie van TVM en ING. Tot zo ver worden transport en logistiek te veel gezien als een kostenpost die zo efficiënt mogelijk georganiseerd moet worden. Maar ondanks het feit dat de transport- en logistieksector steeds weer in staat is efficiencyslagen te maken, moet het roer om: het moet veel meer gaan om toegevoegde waarde en een bijpassende waardering van die dienstverlening. Nu er schaarste is in de markt, lijkt het een goed moment om die cultuuromslag in te zetten en tot een realistischere waardering van transport en logistiek te komen.

Niet altijd meer vanzelfsprekend

Volgens Machiel Bode – sector banker Transport, Logistiek & Mobility bij ING – volgt de sector van nature de ontwikkelingen in de economie en de andere sectoren. "Maar veel vanzelfsprekendheden lijken niet meer op te gaan. Er komt een punt waarop de sector inzichtelijk moet maken onder welke omstandigheden de dienstverlening ingevuld kan worden waardoor de werkelijke toegevoegde waarde zichtbaar wordt.” 

Lees hier de Sectorstudie ‘Het roer moet om’