“We hebben allemaal baat bij schoon vrachtverkeer”, zegt Heijnen. “Voor het klimaat, onze schone lucht en ook voor de concurrentiekracht van de logistieke sector in ons land. Elektrische vrachtwagens zijn een stuk duurder dan dieselvrachtwagens. Daarom geven we ondernemers die overstappen een financieel steuntje in de rug. Ik hoop dat de elektrische vrachtauto op de weg straks net zo normaal is als de elektrische personenauto.”

Meer subsidie voor mkb

De hoogte van de eerder aangekondigde subsidie hangt af van het soort vrachtwagen en de grootte van het bedrijf. Grote bedrijven kunnen in totaal (subsidie en belastingvoordeel) tot 40 procent van de meerkosten ten opzichte van een dieselvrachtwagen vergoed krijgen. Heijnen wil mkb’ers een beetje extra tegemoetkomen. Voor de kleinste bedrijven, met minder dan tien werknemers, loopt dat op tot 60 procent. Het gaat dan om de meerkosten bij aanschaf, die liggen voor elektrische vrachtwagens hoger dan voor diesels. Elektrische vrachtwagens zijn wel goedkoper in gebruik en onderhoud.

De subsidieregeling loopt tot begin 2027. Momenteel is de pot in totaal gevuld met ruim € 40 miljoen, die tot en met 2024 beschikbaar komt. Dit jaar is € 13,5 miljoen. Het kabinet werkt momenteel aan de vormgeving van het budget na 2024, in lijn met de wens daartoe vanuit de Tweede Kamer en de sector.

Schoon scheelt veel uitstoot

Steeds meer Nederlandse transportbedrijven maken de stap naar uitstootvrije voertuigen om de goederen van de ene naar de andere plaats te brengen. Dat is belangrijk, vindt de Rijksoverheid, want het zwaar vervoer is een belangrijke bron van luchtvervuiling. Zwaar verkeer zorgt voor ruim een derde van CO2-uitstoot en 70 procent van de stikstofuitstoot van het al wegverkeer wereldwijd. Ook produceert het veel schadelijke gassen die mensen direct inademen, zoals fijnstof.

Op naar schoon wegverkeer in 2050

Het kabinet wil dat het al het wegverkeer zonder uitlaatgassen rijdt in 2050. Elektrisch rijden moet dus voor particulieren, ondernemers met een bestelbus, busbedrijven en nu ook transportbedrijven steeds aantrekkelijker worden. De kosten per kilometer nemen steeds verder af, en door een subsidie bij aanschaf wordt de drempel om te investeren in een schoon alternatief lager. Om te zorgen dat de elektrische wagens ook probleemloos overal in ons land kunnen rijden, zijn overheden samen met de netbeheerders druk aan de slag om te zorgen dat er genoeg laadpalen en waterstoftankstations zijn.

Lees ook:
Stille revolutie: 87 procent wegtransport inmiddels met Euro 6-voertuigen 
Bij verduurzaming van het wegvervoer staat elektrificering centraal. Daardoor krijgt de vergroening van het wegtransport door de snelle, maar geruisloze groei van het vervoer met Euro 6-vrachtvoertuigen nauwelijks aandacht.