De subsidieregeling AanZET is bedoeld voor de aanschaf van elektrische voertuigen door bedrijven die buiten de SSEB-regeling (Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel) vallen (dus geen bouwmaterieel en bedrijven met bepaalde handelscode zoals genoemd in de SSEB-regeling). De regeling sluit nauw aan bij SSEB: bedrijven die een zero-emissietruck hebben aangeschaft en niet in aanmerking komen voor een SSEB-subsidie, komen dat waarschijnlijk wel voor een AanZET-subsidie en vice versa. De planning is dat bedrijven vanaf 1 juni 2022 de subsidie kunnen aanvragen. Toenmalig demissionair staatssecretaris Van Weyenberg van Infrastructuur en Waterstaat kondigde de subsidieregeling aan in een brief naar de Tweede Kamer.

Aanvraag subsidie

Eind 2021 waren er in Nederland ongeveer driehonderd emissieloze vrachtauto’s (op kenteken of besteld). Met het subsidiebudget voor 2022 kan dit aantal verdubbelen. De bedoeling is om tot 2030 door te groeien met ongeveer 60 procent per jaar. Zo kan namelijk worden voorzien in de 11.500 emissieloze vrachtwagens in 2030. 

De aanvraag voor subsidie moet voor aankoop plaatsvinden op basis van een offerte zonder onherroepelijk verplichtingen. Als de aanvraag positief is bevonden – dus een positieve beschikking heeft ontvangen – kan het proces doorgaan. Daarna moet het voertuig binnen twaalf maanden geregistreerd zijn op naam van de klant en moet dat ook voor vier jaar blijven. Bij een operational lease moet er een leasecontract worden overhandigd, ook voor minimaal 48 maanden.

Het betreft nieuwe voertuigen, waarvan de datum eerste toelating, datum eerste inschrijving in Nederland en datum tenaamstelling overeenkomen.

Hoeveel bedraagt de subsidie AanZET?

Voor grote bedrijven (meer dan 250 fte en meer dan € 50 miljoen jaaromzet en/of meer dan € 43 miljoen balanstotaal) bedraagt de subsidie volgens de EU-regelgeving max. 40 procent van de meerkosten ten opzichte van een dieselaangedreven voertuig. Voor middelgrote bedrijven (minder dan 250 fte en minder dan € 50 miljoen jaaromzet en/of minder dan € 43 miljoen balanstotaal) is dit 50 procent en voor kleine bedrijven (minder dan 50 fte en minder dan € 10 miljoen jaaromzet en/of balanstotaal) 60 procent. Dit is inclusief de MIA.

Budget subsidie

Er is in 2022 een budget beschikbaar van € 13 miljoen voor de AanZET-subsidie. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat rekent op een volume van driehonderd vrachtwagens. Elk jaar wordt het budget opnieuw vastgesteld. Alleen complete aanvragen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld. Als de informatie niet compleet is en de RVO informatie moet opvragen, geldt de datum waarop alle gevraagde informatie is aangeleverd, als datum van aanvraag.

subsidie aanzet ienw
Een overzicht van hoe de subsidies voor zero-emissietrucks eruit kunnen gaan zien. (Bron: ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)

Bij een positieve beschikking verstrekt de minister een voorschot van 50 procent van het subsidiebedrag. Zodra de factuur en het kentekenbewijs zijn ingezonden en de subsidie daadwerkelijk wordt vastgesteld, wordt de rest uitgekeerd.

De subsidie wordt berekend op basis van de aanschafprijs, inclusief fabrieksopties. Om in aanmerking te komen voor het maximale subsidiebedrag – volgens EU-regelgeving 40 procent van de meerkosten ten opzichte van een dieselaangedreven voertuig – kan er ook nog MIA worden aangevraagd die achteraf bij de belastingopgave wordt verrekend.

Bij vervanging van een truck die binnen een subsidieregeling valt door een andere emissievrije vrachtwagen, gaat de subsidie over naar die tweede auto.

MIA/Vamil

De MIA/Vamil-regeling is bedoeld voor investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en technieken. Ook voertuigen vallen onder bepaalde voorwaarden onder deze regeling. De MIA/Vamil-aftrek komt boven op de gebruikelijke investeringsaftrek. Het budget voor 2022 voor MIA is € 144 miljoen. Voor Vamil is in 2022 € 25 miljoen beschikbaar.