Vorig jaar was er door de coronacrisis nog sprake van omzetverlies. Ondernemers geven aan dat zij in de komende drie maanden een toename van hun personeelsbestand en een verbetering van het economisch klimaat verwachten.

Tekort aan personeel zorgt voor krapte

“De bewegingen in de economie en de sector transport en logistiek gaan bijna gelijk op”, meldt STL naar aanleiding van de nieuwe Sectormonitor. "Ook onze bedrijfstak zit sinds begin dit jaar weer in de lift. In het eerste kwartaal 2021 was er een omzetgroei in het beroepsgoederenwegvervoer van 18,7 procent en in logistieke dienstverlening 20,4 procent. Vorig jaar hadden de branches last van contactbeperkende maatregelen en daalde de omzet. Wel werd een aantal deelmarkten of typen vervoer minder geraakt door de coronacrisis dan andere. De omzet lag in het tweede kwartaal weer boven het niveau van voor de coronamaatregelen. Tegelijkertijd neemt de vraag naar personeel toe en loopt de arbeidsmarktkrapte op.”

Ontwikkelingen op arbeidsmarkt

Andere arbeidsmarktontwikkelingen die in de Sectormonitor aan bod komen, zijn:

  • Transportondernemers zijn per saldo positief over het economisch klimaat en de personeelssterkte: er zijn (begin Q3) meer ondernemers die komende drie maanden een toename van hun personeelsbestand verwachten dan ondernemers die een afname verwachten: 19,5 procent verwacht een toename en 4 procent een afname; 
  • Het aantal vacatures voor vrachtwagenchauffeurs en andere werknemers in transport en logistiek is verder toegenomen en ligt in juli en augustus op een hoog niveau. Er zijn circa 10.400 vacatures voor chauffeurs en 15.300 voor logistiek medewerkers in juli en augustus. De arbeidsmarkt voor chauffeurs is zeer krap;
  • Het aandeel beroepsgoederenvervoerders dat (begin Q3) een belemmering ervaart door personeelstekort neemt fors toe ten opzichte van voorgaande kwartalen (46 procent begin Q3 tegen 23 procent begin Q2). Volgens het CBS is een personeelstekort momenteel de meest ervaren belemmering binnen de verschillende bedrijfstakken in Nederland;
  • De instroom van werknemers in de WW is een stuk lager dan vorig jaar. In juli stroomden 144 chauffeurs en 199 transportplanners en logistiek medewerkers de WW in, tegen 291 en 542 in juli 2020. Kort na de uitbraak van de coronacrisis in april 2020 piekte de instroom. De instroom in WW werd volgens UWV (2021) in de periode vanaf mei 2020 gedempt door de steunmaatregelen van de Overheid (NOW-regelingen).

Lees hier de volledige Sectormonitor 2021-Q2.