Geen transportbedrijf is aan de sterke stijging van de dieselprijs ontkomen. Grafiek 1 laat die zien en geeft de dieselprijs weer zoals door CBS gepubliceerd vanaf 1 januari 2021. De data zijn afkomstig van vrijwel alle tankstations – bemand en onbemand, langs de snelweg of lokaal – in Nederland. De gegevens worden aangeleverd door Travelcard, als leverancier van tankpassen voor de zakelijke rijder.