De verplichte winkelsluiting voor alle niet-essentiële winkels tijdens de coronapandemie leidde ertoe dat er veel meer online werd besteld. Daardoor werd het druk bij de post- en koeriersbedrijven. Hun omzet steeg naar een recordhoogte, en was in het eerste kwartaal bijna 35 procent hoger dan een jaar eerder.

Deel transportsector verwacht omzettoename

Bijna 90 procent van de transportbedrijven verwacht geen aanpassing van de prijzen in het tweede kwartaal van 2021. De luchtvaartbedrijven zijn een uitzondering, 46 procent denkt dat de tarieven zullen toenemen. De verwachtingen over de omzet zijn anders: van alle transportbedrijven verwacht 27 procent een omzettoename, terwijl ruim 90 procent van de luchtvaartbedrijven meer omzet denkt te behalen dan in het eerste kwartaal. 94 procent van de bedrijven denkt evenveel of meer mensen in dienst te hebben in het tweede kwartaal van 2021.

Binnenvaart verliest opnieuw omzet

Bij de binnenvaart daalde de omzet in het eerste kwartaal met ruim 6 procent, meldt het CBS. Dit is het zevende kwartaal op rij dat de omzet daalt. Binnenvaartschippers vervoerden 1,7 procent meer goederenvolume, in totaal ruim 91,5 miljoen ton. De daling van de omzet komt door de vrachttarieven. De dienstenprijzen voor de binnenvaarders daalden in het eerste kwartaal met bijna 7 procent. Ook lagen de passagiersreizen op de binnenwateren stil. Bij de bedrijven in de branche laden, lossen en overslag nam de omzet met 4,6 procent toe. Er zijn vooral meer droge bulkgoederen en containers overgeslagen.