Bij het plaatsen van de bestuurderskaart moet de bestuurder de periode dat de bestuurderskaart niet in de tachograaf aanwezig was, handmatig aanvullen. Dit is eenvoudig uit te voeren door de vragen die de tachograaf stelt tijdens het plaatsen van de kaart te beantwoorden. De vragen die gesteld worden hangen af van het merk en de versie van de tachograaf.

Boetes leveren strafpunten op

Naast de onnodige boetes leveren deze overtredingen ook 3 Erru-strafpunten op per overtreding. Als de grenswaarde van het Erru-register wordt overschreden kan dat leiden tot het intrekken van de Niwo-vergunning. TLN wijst erop dat via TLN Tachoweb geanalyseerd worden of deze handmatige aanvulling correct wordt uitgevoerd tijdens het plaatsen van de bestuurderskaart. Tevens kunnen bestuurders geautomatiseerd een rapport ontvangen met deze fouten nadat de bestuurderskaart is uitgelezen.

Landcode invoeren in tachograaf

Vanaf 2 februari 2022 moet de bestuurder bij het passeren van een grens de landcode invoeren in de tachograaf. De bestuurder moet op de grens of de eerst mogelijke stopplaats voorbij de grens de landcode invoeren. Hiervoor gebruikt de bestuurder de functie ‘Begin land’ (VDO) / ‘Beginplaats’ (Stoneridge) en voert dan de landcode in van het land dat binnengereden wordt. Zodra het voertuig in de toekomst voorzien is van een smarttacho 2 komt deze verplichting voor dat voertuig te vervallen.