De proef is in september begonnen. Zes deelnemers hebben inmiddels vier weken gereden. Visser Duiven is in november aan de beurt geweest. In februari en maart volgen nog twee andere bedrijven en op 25 maart wordt de proef afgesloten. Daarna volgen een evaluatie en een conclusie. Daarop vooruitlopend is algemeen directeur en eigenaar Marcel Visser van Visser Duiven nog steeds enthousiast over de auto, net als de andere deelnemers. Ook over de prettige wijze van samenwerken en het kennisdelen met elkaar is Visser goed te spreken. “Het motto ‘Samen kom je verder’ gaat ook hier op. Teamleider Pascal Mateman heeft vier wat kritische chauffeurs uitgezocht die ieder een week hebben gereden. Aanvankelijk hadden zij wat twijfel of zelfs weerstand, maar na de test waren die verdwenen. Het draagvlak voor elektrisch rijden onder de chauffeurs is aanwezig. Er resten wel wat aandachtspunten, maar de meeste zijn oplosbaar en nog in ontwikkeling.”