Toenemende vergrijzing en beperkte instroom door een negatief imago zijn belangrijke oorzaken. Anders opleiden en meer rekening houden met werk-privébalans van het transport personeel is volgens Randstad hard nodig om de schaarste op de arbeidsmarkt het hoofd te bieden.

Vraag naar vrachtwagenchauffeurs

Vorig jaar gaf een kwart van de transportbedrijven aan een tekort aan chauffeurs te hebben, nu zegt de helft dit. Voor één chauffeur zijn minimaal momenteel vier banen beschikbaar, aldus Monique Lont, directeur Randstad Transport. “Die schaarste is niet nieuw, maar wel groter dan ooit. De gemiddelde leeftijd van chauffeurs is hoog: 61 procent is boven de 50 jaar en gaat binnen afzienbare tijd met pensioen. Tegelijkertijd blijft de instroom van jongeren achter. Uit algemene cijfers van het CBR blijkt verder dat het aantal mensen met een vrachtwagenrijbewijs sinds 2014 met 21 procent is afgenomen.”

Lees ook: Waarom is er nog steeds geen slim TMS dat planners helpt duurzaam en efficiënt te plannen?

Ook de coronapandemie heeft een rol gespeeld. Bart Kok, senior operationeel manager bij Randstad Transport: “We zien transporteurs nu ook worstelen met het wegvallen van werk in de horeca, maar ze willen tegelijkertijd hun schaarse chauffeurs aan boord houden. Bovendien is er zo’n elf maanden lang niet of nauwelijks opgeleid, omdat rijscholen en het CBR dicht moesten tijdens de lockdowns. Daarnaast hebben instromers vaak andere wensen en willen zij naast een prettige werksfeer en goed salaris ook een goede werk-privébalans, waardoor je per twee uitstromers niet zelden drie nieuwe nodig hebt.” 

Anders opleiden 

Volgens Randstad moeten bedrijven meer over de lange termijn denken en extra inspanningen doen voor jonge werknemers uit bbl-opleidingen en investeren in opleidingen voor zijinstromers vanuit andere sectoren. “Er zijn een paar klanten bij wie we samen breed kijken naar wie er rondloopt in het magazijn en de winkel en wat hun mogelijkheden zijn”, legt Kok uit. “We leiden bijvoorbeeld in samenwerking met Jumbo zijinstromers op tot chauffeur. Tijdens de opleiding worden deze mensen ingezet als bezorger, rangeerder of logistiek medewerker. Na acht maanden mogen ze dan met het grote werk aan de slag. Hiermee bied je een mooi loopbaanpad waarmee je mensen binnenhaalt en binnenhoudt."

Betere werk-privébalans

Ook het imago en het traditionele denken van veel kleine en middelgrote transporteurs spelen een rol in het tekort aan vrachtwagenchauffeurs. Lont: “De doelgroep is beperkt omdat veel werkgevers vasthouden aan fulltime werken en een profiel waar ze aan gewend zijn. Parttimers en de jongere generatie voelen zich minder aangetrokken tot het beroep. Overweeg daarom bijvoorbeeld andere werktijden en ploegendiensten. Hierdoor kunnen mensen het beroep beter combineren met een gezin en andere persoonlijke zaken. Als je parttime werken mogelijk maakt, willen meer vaders en zeker ook meer vrouwen in de logistiek werken. Hou er rekening mee dat veel 20- en 30-jarigen een andere werk-privébalans en zeggenschap over werktijden willen.”