Op 30 maart 2023 bestaat TSN Groen 25 jaar. Op die dag presenteert Andries Vlot zijn visie en plannen voor duurzaam transport in heel Nederland op weg naar 2025. “Onze duurzaamheidsmissie is twee jaar geleden begonnen met een masterplan. Dat bevat een 40-tal punten die de totale verduurzaming van onze organisatie gestalte moest gaan geven. Het gaat hierbij dus niet alleen om in-het-oog-springende zaken als elektrische auto’s en een zonnepark, maar om duurzame keuzes in de totale breedte van onze organisatie en bedrijfsvoering."  

“Het is een heel andere kijk op ondernemen. Daarbij gaat het meer om businesswise een positieve bijdrage te leveren aan de hele breedte van de samenleving en zo ‘rentmeesterschap’ praktisch vormgeven. Deze initiatieven hebben wij gepresenteerd tijdens Green Day 1 in 2021. Een voorbeeld hiervan is een geïntegreerde sociale werkplaats.” Daar knappen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de retourgoederen van onze klanten op. Zo voorkomen ze dat ze in de afvalstromen terecht komen.  

Biodiversiteit rondom de magazijnen 

“Andere voorbeelden zijn duurzame werkkleding, focus op het welzijn van onze mensen en servicepartners, biodiversiteit rondom onze magazijnen en veel aandacht voor organisatie en procesoptimalisatie in plaats van winstmaximalisatie. Via de ‘Stichting Vlotter naar een betere wereld’ steunen wij kansarmen in andere delen van de wereld. Naast voedsel en onderwijsprojecten hebben wij in 2022 een project gerealiseerd voor de aanplant van 600.000 bomen in Malawi en Zambia. Hiermee wil ik laten zien dat duurzaam ondernemen loont”, licht Vlot toe. 

Enorm schrikken 

Hij is van mening dat de logistieke kaart van BV Nederland hoognodig opnieuw getekend en ingericht moet worden. “Vraag en duurzaam aanbod moeten veel beter op elkaar worden afgestemd en dat is een kans voor de logistieke sector. Wanneer je de inefficiëntie van de huidige logistiek goed bekijkt, schrik je enorm. Dit vraagt om een landelijke aanpak die - mits goed gecoördineerd - enorme voordelen op gaat leveren. Wij zullen daarbij iedereen nodig hebben, maar dan samenwerkend op een duurzame manier. Zo zijn er snel slagen te maken onderweg naar CO2-neutrale logistiek in 2025 en geef ik invulling aan mijn levensmotto 'Vlotter naar een betere wereld'.  

Stroom via zonnepanelen 

TSN Groen beschikt over 60 elektrische bakwagens. Ze zijn verdeeld over zes locaties door het land, te weten Houten, Bleiswijk, Schiphol, Drachten, Goor en Rijen. “Ons businessmodel is passend gemaakt op het vervoer met voertuigen met een bereik van 110 tot 130 kilometer. Vanwege de beperkte actieradius, die leidend is in onze planning, kunnen we niet werken vanuit één locatie.”  

Lees ook: Duurzaam bandenbeheer als stap naar een groenere toekomst

De organisatie heeft gekozen voor een hub-structuur, dicht op de consument en afnemer. “In de transitie liggen zeker kansen voor ons. Om niet of minder afhankelijk te zijn van de beperkte netcapaciteit en de gestegen elektriciteitsprijzen, hebben we ervoor gekozen om zelfvoorzienend te zijn door stroom op te wekken via zonnepanelen.”  

De locaties hebben elk een eigen problematiek wat de energie betreft. Zo kan er op de locatie op Schiphol geen stroom worden opgewekt. Bij een andere locatie is de stroomaansluiting te klein en de netbeheerder kan die niet vergroten. En in het distributiecentrum in Houten wordt twee keer zoveel stroom opgewekt als nodig is.  

“Ongeveer de helft van de opgewekte stroom gebruiken we voor onze voertuigen. Voor de overige stroom zijn we bezig een openbaar laadplein te ontwikkelen. Op het terrein zijn er eigen laadvoorzieningen en wordt een stationaire batterij bijgeplaatst. Door de zonne-energie hebben we een stabiel bedrijfsmodel en weten we exact wat we kwijt zijn.”  

Verder is het bedrijf gestart met de planvorming voor de optimalisatie van zijn logistiek netwerk en om elektrisch vervoer voor heel Nederland mogelijk te maken. “Dit plan behelst duurzaam opgewekte stroom, windenergie, batterijen en wisselbatterijen en voertuigen die in eigen beheer omgebouwd worden van diesel naar elektrisch.”  

Nieuwe olie 

“Batterijen worden de nieuwe olie”, is de overtuiging van Andries Vlot, die behalve transportondernemer dus ook voertuigbouwer en zelfs energie-ondernemer is. “Bij de verduurzaming van het transport is waterstof vooralsnog geen oplossing”, stelt de CEO. “Behalve dat groene waterstof nog in de kinderschoenen staat en de prijs voor waterstof, net als elektriciteit, stijgt, gaat er bij de omzetting naar groene waterstof te veel groene stroom verloren. Dat is voor ons de reden dat wij op dit moment kiezen voor batterij-elektrisch.” 

De inkoop van stroom speelt een belangrijke rol in de transitie. “Bij de verduurzaming laten we ons adviseren door Scholt Energy, want als logistiek dienstverlener kan je onmogelijk beschikken over alle benodigde kennis. Wij werken niet met hogere prijzen dan collega-bedrijven die op traditionele brandstoffen rijden. Deze exercitie is voor ‘een dieselprijs’ in de markt gezet. Wij willen hiermee een duidelijk signaal afgeven dat innovatief en duurzaam ondernemen niet op voorhand duurder hoeft te zijn.” 

 Samenwerken met klanten

De sleutel ligt volgens Vlot in samenwerking. “Ons doel is samen met onze klanten werken aan een mooiere wereld en visie die verder gaat dan alleen duurzame brandstof. Wij overleggen met hen over de prijzen. Hierbij is het geen geheim dat wij als organisatie onze marges nodig hebben om een duurzame lange-termijn relatie te garanderen. Ook bij sterk stijgende stroomprijzen doen transporteurs er verstandig aan in gesprek te gaan met hun opdrachtgevers. Dit is een gezamenlijk probleem en niet alleen van de transporteur. Als de distributiestromen stilvallen, heb je ook als verlader een groot probleem. De nadruk in deze hele exercitie ligt dus op samenwerken. Wat je als ondernemer misschien alleen niet voor elkaar krijgt, lukt wellicht wél met elkaar.” Mooie boodschap voor de toekomst. 

Lees ook: ‘Logistiek wordt onder druk gezet om transparanter te zijn over duurzaamheid’