A24 Blankenburgverbinding RotterdamVan Nieuwenhuizen: “Met deze nieuwe rijksweg leggen we een missing link in ons wegennet aan. We verbeteren de bereikbaarheid van de grootste haven van Europa en van onze industrie. Hierdoor neemt de drukte op de A15 en de Beneluxcorridor af en worden ook de wegen in en om de stad minder zwaar belast. We investeren in een cruciaal stuk infrastructuur en dat is in een regio waar zoveel mensen werken en wonen hard nodig.”

A24 traject

De A24 – de Blankenburgverbinding – loopt tussen de A20 ten westen van Vlaardingen langs de Krabbeplas, onder de Nieuwe Waterweg (‘Het Scheur’) door en wordt ten oosten van Rozenburg aangesloten op de A15. Het gaat om een complex project waarbij de weg zo goed mogelijk wordt ingepast in de omgeving. Zo wordt de snelweg deels verdiept aangelegd en komt er een landtunnel van 510 meter in de Aalkeetpolder. Onder het water wordt een 945 meter lange tunnel aangelegd. De wegverbinding wordt ontworpen als een autosnelweg met drie rijstroken per rijrichting. Daarnaast omvat het project de aanleg van twee knooppunten (van de A24 met de A20 en de A15) en de verbreding van de A20 tussen de A24 en het Kethelplein.

Nieuw Waterland

Voorafgaand aan de starthandeling voor de werkzaamheden voor de A24 opende Staatsbosbeheer symbolisch het nieuw ingerichte oostelijke deel van het Oeverbos bij Vlaardingen, dat Staatsbosbeheer beheert in opdracht van recreatieschap Midden-Delfland. Dit is het eerste gereedgekomen project van het kwaliteitsprogramma ‘Nieuw Waterland’.

Parallel aan de aanleg van de Blankenburgverbinding realiseren de regionale overheden onder leiding van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag dit kwaliteitsprogramma voor het gebied. Nieuw Waterland omvat een pakket aan maatregelen voor natuur, water, recreatie en geluid.

Kwaliteitsimpuls

“Op allerlei fronten wordt keihard gewekt aan het betrouwbaarder maken van de Zuid-Hollandse infrastructuur”, zegt gedeputeerde Floor Vermeulen. “De aanleg van de Blankenburgverbinding vormt een goed voorbeeld. We doen daarbij veel meer dan tunnels bouwen en asfalt draaien. Onder de vlag Nieuw Waterland vergroten we rond Vlaardingen, Maassluis en Rozenburg het aanbod en de kwaliteit van de recreatievoorzieningen. Nieuwe fietspaden zorgen voor een goede ontsluiting. In het stedelijk gebied krijgen autowegen een geluidsarm wegdek. Zo geven we de komende jaren een kwaliteitsimpuls aan de directe omgeving van de Rotterdamse haven en versterken we het vestigingsklimaat.”

A24 tolweg

Het totale project A24 Blankenburgverbinding kost € 1,2 miljard. Voor de versterking van de kwaliteit van de omgeving van de snelweg trekken Rijk en regio ongeveer € 51 miljoen uit. Een deel van de aanleg van de weg wordt uit tol betaald. Het gaat om € 316 miljoen, waarbij wettelijk is vastgelegd dat de tolheffing tijdelijk is en stopt zodra het benodigde bedrag binnen is.