Aanleiding is berichtgeving van tv-onderzoeksprogramma De Monitor over vrachtwagenchauffeurs die in de hitte moeten overnachten. Minister Van Nieuwenhuizen, die bekend is met dit bericht, herkent de noodzaak van een goede nachtrust voor vrachtwagenchauffeurs. Zij onderschrijft het belang van chauffeurs om hun werk op een prettige, gezonde en veilige manier te kunnen uitvoeren. “Het is uiteraard voor niemand prettig om in te warme omstandigheden te moeten overnachten. Voor een goede nachtrust is in de Europese verordening van rij- en rusttijden (561/2006) opgenomen dat de normale wekelijkse (45-uurs)rust buiten het voertuig moet plaatsvinden. De werkgever is verplicht om de kosten die daarmee gemoeid zijn te vergoeden (artikel 8, lid 8).”

Energie-investeringsaftrek

De minister is van mening dat voor de dagelijkse rust het aan de werkgever is om een afweging te maken over de aanschaf van bijvoorbeeld een standairco, in overleg met de werknemers. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) faciliteert deze aanschaf door het aanbieden van een energie-investeringsaftrek. Hiermee kunnen ondernemers een korting krijgen op de fiscale winst. Verder is het aan de werkgevers en werknemers om onderling afspraken te maken over een goede nachtrust.

Geen verplichte standairco

Uit een enquête van vakbond CNV uit 2019 bleek dat slechts 20 procent van de vrachtwagenchauffeurs in Nederland een cabine met standairco heeft. In Spanje en Italië is een standairco wettelijk verplicht voor vrachtwagens uit deze landen. In landen als Duitsland en België is deze wettelijke verplichting er bijvoorbeeld niet, net als in Nederland.

Handhaving

 

minister van nieuwenhuizen ienw standairco

Minister Van Nieuwenhuizen: "De werkgever moet ervoor zorgen dat chauffeurs onder de juiste omstandigheden kunnen rusten."

Van Dijk stelde de minister de vraag of zij de mening deelt dat overnachten in een snikhete cabine van meer dan 40 ºC in strijd is met de Arbeidsomstandighedenwet. “Bent u ook van mening dat het gevaarlijk is als vrachtwagenchauffeurs, vanwege snikhete cabines, niet goed kunnen uitrusten en daardoor oververmoeid de weg opgaan? Welke maatregelen neemt de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op basis van de Arbeidsomstandighedenwet om vrachtwagenchauffeurs een koelere nachtrust te geven en zo beter uitgerust, en dus veiliger, de weg op te laten gaan? Bent u bereid om de Inspectie SZW hierop te laten handhaven?”

Overleg tussen werkgevers en werknemers

De minister antwoordde dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) toezicht houdt op de naleving van de rij- en rusttijden waarvan de regels zijn opgenomen in het Arbeidstijdenbesluit vervoer. “Als onderdeel daarvan handhaaft de ILT bijvoorbeeld dat de normale wekelijkse rust niet doorgebracht wordt in de cabine. Het overnachten onder te warme omstandigheden voor de dagelijkse rust vind ik niet wenselijk in het kader van goede werkomstandigheden van de chauffeur. Het is aan de werkgever om ervoor te zorgen dat chauffeurs onder de juiste omstandigheden kunnen rusten. De standairco is daarmee onderwerp van overleg tussen werkgevers en werknemers. Ik ga ervan uit dat dit overleg op zorgvuldige wijze plaatsvindt, want ook werkgevers zullen deze omstandigheden belangrijk vinden.”