Volgens de ondernemersvereniging komt hiermee het totaal op voorlopig 25 gemeenten die een zero-emissizone hebben aangekondigd. Evofenedex verwacht dat binnenkort nog een aantal gemeenten het instellen van een dergelijke zone zullen aankondigen, waarmee het totaal op rond de dertig uitkomt.

Zero-emissiezone voor vrachtwagens en bestelauto's

Vanaf 2025 hebben gemeenten de mogelijkheid een aparte zero-emissiezone in te stellen voor vrachtauto’s en bestelauto’s. Een zero-emissiezone is een gebied waar in principe geen voertuigen met CO2-uitstoot welkom zijn. Alleen batterij-elektrische, hybride- of waterstofvoertuigen – mits zij aantoonbaar zonder uitstoot rijden – zijn dan in de zone toegestaan. Om ondernemers tegemoet te komen is er een aantal overgangsregelingen voor fossiel aangedreven bestel- en vrachtauto’s.

Scan wagenpark

Het wagenpark aanpassen aan de eisen van de toekomst is een uitdaging. Evofenedex wil bedrijven hiermee verder helpen met onder meer de ‘zero-emissiescan wagenpark’. Hiermee kan de ondernemersvereniging ondernemers adviseren wat hij of zij de komende jaren het beste kan doen met het wagenpark. Ondernemers worden daarbij op de hoogte gehouden van alle veranderende wet- en regelgeving.