‘Acuut einde regeling lng-teruggave geen goed idee’Evofenedex, TLN en het LNG-platform drongen er eerder dit jaar bij het ministerie op aan de lng-teruggaveregeling te verlengen tot 2022 en daarna definitief te beëindigen. Die verlenging zou het mogelijk maken om de toepassing van lng op te schalen en de transitie naar bio-lng te ontwikkelen. Daarbij zou de definitieve afloop van de regeling per 2022 voor elke ondernemer een duidelijk perspectief bieden. In die tussenliggende tijd zouden overheid en bedrijfsleven in goed overleg een aanpassing van de accijnzen op transportbrandstoffen kunnen realiseren om groene energie te stimuleren door extra accijns te heffen op fossiele brandstoffen.

Regeling nodig voor CO2-reductie

Met het afschaffen van de regeling blokkeert het kabinet een van de transitiepaden die juist zo hard nodig zijn voor de nationale CO2-reductieopgave. Er wordt nog wel ruimte geboden voor een aanschafsubsidie voor lng-voertuigen, maar dat helpt de huidige gebruikers niet, aldus de drie partijen.

'Koplopers hebben het nakijken'

De organisaties vinden het onacceptabel wanneer de koplopers in het goederenvervoer hiervoor nu de rekening gepresenteerd krijgen. Voor hen betekent het besluit dat halverwege de wedstrijd de spelregels ineens worden aangepast. “De transportsector heeft koplopers in innovatie keihard nodig om de transitie naar groene logistiek mogelijk te maken. Deze aanpak kan ertoe leiden dat koplopers juist kopschuw gemaakt worden voor duurzaamheidsinitiatieven omdat de overheid hun inspanningen niet erkent.” TLN en evofenedex zullen het besluit over de teruggaveregeling aan de orde stellen bij de ministeries van IenW en Financiën.