De voordelen die Heijmans op meerdere gebieden behaalt met de juiste organisatie van het bouwlogistieke proces, resulteert nu in een jaarovereenkomst. De overeenkomst omvat advies, ontwerp en uitvoer van de bouwlogistieke dienstverlening, transport en inhuur van telekranen en mobiele torenkranen.

Bouwlogistiek: strakke planning en organisatie

De marges in de bouw staan al jaren onder druk en efficiency is daarom steeds belangrijker geworden. Bouwtijden worden steeds korter. Op veel bouwterreinen vinden  meer verschillende fasen van het bouwproces tegelijkertijd plaats dan voorheen. Dat vereist een strakke planning en organisatie, met name voor de logistieke kant. En dat is de tak van sport waarin Saan naar eigen zeggen meerwaarde kan bieden.  

Minder CO2-uitstoot

De afgelopen jaren verzorgde de logistiek dienstverlener al op meerdere projecten van Heijmans de complete bouwlogistiek, of een deel daarvan. Doordacht organiseren, plannen, combineren en uitvoeren van alle transportbewegingen op en om de bouwterreinen levert grote efficiency en dus financiële voordelen op. Maar het mes snijdt aan twee kanten: doordat er minder logistieke bewegingen zijn, wordt er ook minder CO2 uitgestoten én de overlast voor de omgeving wordt beperkt. 

De voordelen die Heijmans op meerdere gebieden behaalt met de juiste organisatie van het bouwlogistieke proces, resulteert nu in een jaarovereenkomst. De overeenkomst omvat advies, ontwerp en uitvoer van de bouwlogistieke dienstverlening, transport en inhuur van telekranen en mobiele torenkranen.

kraanwagen bouwlogistiek
Doordacht organiseren, plannen, combineren en uitvoeren van alle transportbewegingen op en om de bouwterreinen levert grote efficiency en dus financiële voordelen op.

Over Heijmans

Heijmans is een van de grootste bouwbedrijven van Nederland. De organisatie investeert sterk in verduurzaming: zij heeft de ambitie om in 2023 volledig CO2-neutraal te bouwen en maakt zich sterk om een gezonde leefomgeving te creëren. Om die doelstellingen te behalen wordt er onder andere flink geïnvesteerd in duurzaam materieel. Daarnaast zoekt Heijmans actief naar mogelijkheden en samenwerkingsverbanden met andere bedrijven om innovatieve oplossingen te bieden voor een betere, comfortabeler en schonere leef- en werkomgeving.