Dat concludeert de douane op basis van een inventarisatie van gegevens over de gevolgen van de brexit voor het goederenverkeer met het Verenigd Koninkrijk, gedaan onder ferryterminals, havenautoriteiten en bij de douanesystemen zelf.

Oproep aan ondernemers

“Ondanks de gerealiseerde voorzieningen en het vele voorbereidende werk van de douane en andere partijen in de haven, zal er oponthoud zijn”, zeg Nanette van Schelven, directeur-generaal bij de douane. “We doen nogmaals de oproep aan ondernemers die handelen met het Verenigd Koninkrijk om in actie te komen zodat ze niet vast komen te staan en het oponthoud voor alle vervoerders zo beperkt mogelijk blijft.”

Voorbereiding op brexit

De douane heeft eerder dit jaar – net als in 2019 – brieven gestuurd naar 76.000 ondernemers die zaken doen met het Verenigd Koninkrijk, om hen te wijzen op maatregelen die zij in voorbereiding op de brexit moeten nemen. Ook andere samenwerkende partijen in de haven hebben op verschillende manieren duidelijk gemaakt hoe ze zich moete voorbereiden op de gevolgen van de brexit. Vervoerders die hun lading niet op de juiste manier van te voren hebben aangemeld bij het communitysysteem in de haven, Portbase, krijgen geen toegang tot de ferryterminals en worden doorverwezen naar speciaal daarvoor ingerichte noodparkeerplaatsen. Op de tijdelijke parkeerplaatsen kunnen de vervoerders alsnog de documenten in orde maken. Om filevorming op het wegennet rondom de zeehavens te beperken, zijn verkeerscirculatieplannen door Rijkswaterstaat opgesteld. Bij filevorming treden die onmiddellijk in werking.'

Lees verder onder de foto.

Douane in crisismodus

De douane gaat in de eerste weken van januari in crisismodus werken, net als de samenwerkende partijen in de haven. Help- en servicedesks van de douane houden rekening met een toename van het aantal vragen. Er zijn afspraken gemaakt tussen alle betrokken servicedesks (Portbase, Logius, Brexitloket, Nationale Helpdesk Douane en de Douanetelefoon) over het beantwoorden van vragen van vervoerders. Ook zijn andere maatregelen genomen zoals ruimere openingstijden en extra personeel om problemen op te lossen.

Continuïteit goederenverkeer

“Op de gevolgen van de brexit die we kunnen voorzien, zijn we zo goed mogelijk voorbereid”, zegt Van Schelven. “Ook als er geen akkoord komt tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie borgt de douane de continuïteit van het goederenverkeer tussen ons land, de EU en het Verenigd Koninkrijk zo goed mogelijk.”

De douane is klaar voor een forse toename van de aangiftevolumes, een forse toename van het aantal douaneklanten en meer reizigersbagage waarop douanetoezicht nodig is. Ook de inrichting van de douanesystemen voor nieuwe grensprocessen bij de ferry’s van en naar het Verenigd Koninkrijk is aangepast op de nieuwe situatie. Ruim negenhonderd nieuwe douaniers zijn geworven en opgeleid speciaal voor de brexit. Er worden voortdurend oefeningen gehouden op de ferryterminals, samen met ferrymaatschappijen, havenbedrijven, inspectiediensten en andere instanties. Ook is geïnvesteerd in extra werkplekken, uitrusting, controlemiddelen en zijn nieuwe controlelocaties op de ferryterminals gerealiseerd.