Nederlandse bierbrouwers willen hun CO2-footprint verder verlagen. In de eigen brouwerij worden hierin al jaren stappen gezet, maar veel besparing is alleen te realiseren door intensieve samenwerking met andere partners in de keten. Afgelopen jaar hebben de brouwers daarom als eerste sector gezamenlijk gekeken naar aanvullende mogelijkheden om middels samenwerking meer CO2 te besparen in de transportketen. 

Community benchmark 

De gehanteerde methode van de ‘community benchmark’ is ontwikkeld door de Topsector Logistiek. Er wordt daarbij  op sectorniveau gekeken naar efficiëntie binnen de transportketen. Herman Wagter van de Topsector Logistiek is blij dat de Nederlandse Brouwers deze methode als eerste sector hebben toegepast: “Als Topsector Logistiek proberen we het bedrijfsleven handvatten te geven om zo makkelijk mogelijk in beeld te krijgen waar besparingspotentieel ligt. Het is mooi om te zien dat de brouwers in Nederland onze methoden hebben aangegrepen om verder te verduurzamen. We nodigen andere sectoren van harte uit om ook van deze diensten gebruik te maken.”

Brouwers en BigMile

Adviesbureau Districon begeleidde de brouwers in het proces, onder andere door gebruik te maken van het carbon footprint-platform BigMile. BigMile is de standaard om voor de gehele supplychain de CO2-performance te berekenen en de CO2-uitstoot toe te wijzen op individueel zendingniveau. Voor Districon-projectleider Ronald Schoo was dit proces een eyeopener. “Met één onderzoek hebben we de prestaties en de potentie voor de gehele sector in beeld kunnen krijgen. Door via BigMile de resultaten vervolgens te visualiseren, konden we de brouwers heel concreet wijzen op slimme samenwerkingen en op het besparingspotentieel – in CO2 en kilometers – dat daarmee samenhangt.”

Nieuwe samenwerkingen 

Uit het onderzoek hebben de brouwers lessen getrokken hoe ze als individuele brouwer nog efficiënter hun ritten kunnen plannen en hoe ze de samenwerking met de ketenpartners kunnen verbeteren. Lucie Wigboldus, directeur Nederlandse Brouwers licht toe: “Om het meest CO2-efficiënte systeem te kunnen creëren, zullen we verder moeten kijken dan de eigen brouwerij en steeds meer de samenwerking op moeten zoeken met partners in de keten en de sector. De belangrijkste les uit het onderzoek was dat we juist met deze samenwerking op korte termijn al  een groot potentieel aan besparing zien. Zo kunnen brouwers relatief gemakkelijk  3,5 procent van de ritten besparen. Dat staat gelijk aan 10.000 kilometers per maand, een aanzienlijk aantal. Dankzij het onderzoek weten we precies bij welke partners we moeten zijn om samen te werken aan de efficiëntie en verdere verduurzaming van onze sector. De komende periode zetten we ons  als sector verder in  om deze besparing – samen met allerlei andere besparingen – te realiseren.”