CBR gezondheidsverklaringMet de gezondheidsverklaring en de rijbewijskeuring door een bedrijfsarts of arboarts beoordeelt het CBR elke vijf jaar de gezondheid van houders van een grootrijbewijs. Als aanvullend ook een beoordeling van een medisch specialist nodig is, kan dit normaal gesproken vier maanden duren. Met het nieuwe, digitale proces verwacht CBR de doorlooptijd van het gehele proces met enkele weken te verkorten.

Digitaal

Zo’n 60 procent van de beroepschauffeurs verstuurt nu de gezondheidsverklaring digitaal via de website MijnCBR. De bedrijfsarts kan nu voor iedere chauffeur het benodigde keuringsverslag direct digitaal, via Zorgdomein, naar het CBR sturen. Als er geen medische belemmeringen zijn, hoort de chauffeur in veel gevallen binnen enkele dagen het besluit van het CBR. Hiermee is de hele keten digitaal: van de verklaring van de klant, verwijzing naar een arts, terugkoppeling van de keuringsarts tot en met het besluit van het CBR.

Papieren route

De papieren route blijft mogelijk maar digitaal gaat sneller, alleen al omdat invulfouten op de formulieren direct zichtbaar zijn en er geen post heen en weer gestuurd hoeft te worden.

Vernieuwing dit jaar afgerond

De komende maanden gaat het CBR steeds meer klanten helpen in het nieuwe digitale proces. De automatiseringsmogelijkheden van het systeem worden stapsgewijs uitgebreid. Mensen met een oogaandoening of diabetes worden nu al volledig automatisch doorverwezen naar de medisch specialist en krijgen automatisch het besluit op hun digitale deurmat. Het CBR verwacht in de loop van 2019 de vernieuwing helemaal doorgevoerd te hebben.