Hiermee krijgen gebruikers niet alleen met één wachtwoord toegang tot de ECT-app, maar de identiteit geeft hen ook meer controle over hun persoonsgegevens. Daarmee is het een veiligere identiteit dan identiteiten van Google en Windows. 

ECT-app

De ECT-app ontsluit onder andere serviceberichten en operationele informatie, zodat vooral vrachtwagenchauffeurs ook onderweg op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen op de terminals van ECT. Volgens dee organisatie maken inmiddels zo'n 8.000 vrachtwagenchauffeurs gebruik van de ECT-app. 

Single Sign-On met iShare

Tot voor kort was het voor een gebruiker alleen mogelijk om met een Google- of Windows-account in te loggen en zich te identificeren. Daar is nu verandering in gekomen. Nu kan hij ook inloggen met een Secure Logistics-account. 

Door gebruik te maken van de Secure Logistics-identiteit conformeren gebruikers zich automatisch aan de iShare-afspraken voor identificatie. Daarmee hoeven zij dan maar één keer een wachtwoord in te typen om toegang te krijgen tot de data. Bovendien zijn er binnen het iShare-stelsel strikte afspraken over het gebruik van data. De gebruiker zelf bepaalt met welk doel en onder welke condities zijn data mogen worden gebruikt.

Ongewenste verspreiding voorkomen

”Je wilt als gebruiker veilig kunnen inloggen”, zegt Secure Logistics-directeur Cor Stolk. "Doe je dat met je XS-ID, dan kun je erop vertrouwen dat jouw gegevens alleen voor het inloggen worden gebruikt. Het is geen geheim dat persoonsgegevens die je via bijvoorbeeld Google of Windows verstrekt, worden gebruikt voor andere doelen. De XS-ID is er juist voor om ongewenste verspreiding te voorkomen. De wijze van dataverzameling-, deling- en bescherming is dezelfde als die we al meer dan twintig jaar gebruiken voor de CargoCard, Digital Safety Passport en Portkey. Bovendien kun je de XS-ID alleen gebruiken bij geverifieerde sites en apps; dat geeft zekerheid dat je jouw persoonsgegevens niet verstuurt naar een phishingsite. De XS-ID voldoet uiteraard aan de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.” 

Logistiek sector

“De digitaliseringsgraad van de logistieke sector is nog zeer beperkt, stelt Gerard van der Hoeven, directeur van de Stichting iShare. "Verdere digitalisering begint bij het verbeteren en versimpelen van het inloggen bij meerdere systemen. Gebruikers moeten dat op een snelle, uniforme en veilige manier kunnen doen. Geen post-its met wachtwoorden aan je scherm, geen twintig accounts voor alles waar je op moet inloggen om je dagelijks werk te kunnen doen… Slechts één account volstaat. IShare maakt het mogelijk om op uniforme wijze in te loggen met een identiteit die betrouwbaar is. Dit is de eerste stap naar meer geavanceerdere toepassingen van data delen.” 

Over iShare

IShare is een set van afspraken waarmee partijen elkaar toegang verstrekken tot hun data. Zij hanteren dezelfde manier van identificatie, authenticatie en autorisatie waardoor zij niet elke keer opnieuw afspraken hoeven te maken om data te delen. Partijen die werken volgens de iShare Afspraken kunnen onderling drempelloos data delen. IShare is een initiatief van de Topsector Logistiek en heeft als doel om data delen in de logistiek te stimuleren. Inmiddels is er ook belangstelling vanuit andere sectoren voor het afsprakenstelsel.