Twee derde van de werknemers (65 procent) staat positief tegenover het idee dat de werkgever een beloning voor een veilige en zuinige rijstijl invoert als stimulans voor veilig en zuinig rijgedrag. Bijna de helft van de respondenten (49 procent) zou inzicht willen in het eigen rijgedrag, bijvoorbeeld in de vorm van periodieke rapportages. Drie op de tien (31 procent) zou er zelfs positief tegenover staan wanneer hier een competitief element aan wordt toegevoegd. Dat blijkt uit onderzoek naar rijgedrag van Verizon Connect. Samen met onderzoeksbureau Panelwizard ondervroeg Verizon Connect, leverancier van telematica- en fleetmanagementoplossingen, 816 bestuurders van bedrijfswagens in verschillende branches in Nederland, waaronder transport, logistiek, bouw en installatie.

Fleetmanagementsysteem

Om veilig en zuinig rijgedrag te belonen, gebruiken werkgevers vaak inzicht op basis van gps- en voertuigvolgsystemen. Vrijwel alle ondervraagden (92 procent) vinden dat een werkgever middelen of strategieën mag inzetten om werknemers te helpen met de bedrijfswagen veiliger of zuiniger te rijden. Vier op de tien werknemers (42 procent) staan bovendien positief tegenover het idee dat de werkgever rijgedrag bijhoudt met een gps- en voertuigvolg- of fleetmanagementsysteem. Minder dan een tiende van de ondervraagden gaf aan hier juist negatief tegenover te staan.

Verschillende ronden

Respondenten die positief zijn over het idee van een fleetmanagementsysteem, hebben daar verschillenden redenen voor. Volgens het onderzoek zou 61 procent van die groep werknemers graag weten of zijn rijstijl wel zuinig en veilig is. Bijna de helft (49 procent) vindt het handig dat collega’s met onveilig rijgedrag op basis van dit inzicht aangesproken kunnen worden op hun rijgedrag. Ruim een derde (33 procent) zou dit inzicht gebruiken om zijn werkgever te laten zien hoe (on)realistisch de in de planning opgenomen reistijd is, en een even groot percentage zou een fleetmanagementsysteem handig vinden voor automatische ritregistratie.

Veiligheid hoog in het vaandel

Jan Willem Doornbos, marketingmanager Benelux bij Verizon Connect: “Veel werkgevers hebben het idee dat werknemers er helemaal niet op zitten te wachten inzicht te krijgen in hun rijgedrag, laat staan het feit dat werkgevers dit rijgedrag dan ook kunnen monitoren. Terwijl inzicht verkrijgen aangeeft dat werkgevers de veiligheid van werknemers hoog in het vaandel hebben staan. Dit onderzoek toont juist aan dat slechts een klein deel van de werknemers hier negatief tegenover staat. Dus staat werkgevers niets meer in de weg om inzicht te verzamelen én te delen met hun werknemers. Met behulp van bijvoorbeeld Mobile Resource Management-software, zoals Verizon Connect, kunnen fleetmanagers de veiligheidsnormen voor het gehele wagenpark verbeteren. Door realtime alerts te verzenden wordt onveilig rijgedrag, zoals te snel rijden of te hard remmen, gemakkelijk gemonitord.”